ရီးဒါး ဒိုင္ဂ်က္ နဲ႔ အႀကီးစား ဒိုင္ဂ်က္


ရီးဒါး ဒိုင္ဂ်က္
ဆရာမ ။              ။ မာင္တိန္႔ခ်ိန္၊ မင္းမွာ တစ္က်ပ္ရိွတယ္၊ မင္းအဘက တစ္က်ပ္ ေပးတယ္ ဆိုရင္ မင္းမွာ ပိုက္ဆံ ဘယ္ေလာက္ရိွမလဲ။
ေမာင္တိန္႔ခ်ိန္ ။     ။ တစ္က်ပ္ပဲ ရိွမွာပါဆရာမ။
ဆရာမ ။              ။ မင္း ဒါေလးေတာင္ မေပါင္းတတ္ဘူးလား၊ ဟင္။
ေမာင္တိန္႔ခ်ိန္ ။     ။ ဆရာမလည္း အဘ အေၾကာင္း မသိပါဘူး။ အဘက တစ္ခါမွ ပိုက္ဆံမေပးဖူးဘူး။
( ဒါ႔ေၾကာင္႔ ေမာင္တိန္႔ခ်ိန္ေလး အိမ္ျပန္ေရာက္ေတာ႔ အဘရိုက္တာ ခံလိုက္ရတယ္ )

အႀကီးစား ဒိုင္ဂ်က္
ဘုရင္႔စာေမးပြဲမွာ စေကာလား ႏွစ္ေယာက္ ရာထူးတစ္ခုအတြက္ စာေမးပြဲ ဝင္ေျဖၾကတယ္။
သူတို႔က ေမာင္ Li Junhua နဲ႔ ေမာင္တိန္႔ခ်ိန္ တို႔ပါ။
ေမးခြန္းက
ေဒၚလာတစ္ရာကို စာခ်ဳပ္အရ ခြဲေဝေပးရမည္ဆိုလ်င္
( က ) ျမန္မာအစိုးရ က ဘယ္ေလာက္ရမည္။
( ခ ) ျမန္မာစီးပြားေရးဦးပိုင္လီမိတက္ က ဘယ္ေလာက္ရမည္။
( ဂ ) ၀မ္ေပါင္ကုမၸဏီ က ဘယ္ေလာက္ရမည္ ကို တြက္ျပခဲ႔ပါ။

ေမာင္ Li Junhua ရဲ႕ အေျဖစာရြက္ထဲမွာ
( က ) ျမန္မာအစိုးရ က ၁၆ ဒႆမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း၊
( ခ ) ျမန္မာစီးပြားေရးဦးပိုင္လီမိတက္ က ၁၃ ဒႆမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း၊
( ဂ ) ၀မ္ေပါင္ကုမၸဏီ က ၁၃ ဒႆမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း။
I don't know the rest လို႔ ေအာက္မွာ ေရးထားခဲ႔တယ္။

ေမာင္တိန္႔ခ်ိန္ ရဲ႕ အေျဖစာရြက္ထဲမွာ
( က ) အဘက ရိုက္လိမ္႔မယ္၊
( ခ ) ဒီကေရွ႕ မီဒီယာကို မေၾကာက္ေတာ႔၊
( ဂ ) I know what I have to do. တဲ႔။
နာမည္ေတြမ်ား တိုက္ဆိုင္သြားရင္ တိုက္ဆိုင္မႈ တစ္ခုသာျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္ေပးၾကပါ။


 ဇင္ေဝေသာ္

Post a Comment