ဆႏၵျပတဲ႔ေခတ္ ( The age of protesting )


" Men Working " ဆိုတဲ႔ ဆိုင္းဘုတ္ကို အေမရိက ေကာလိပ္တစ္ ခု ေက်ာင္းသူေတြက " လိင္ခြဲျခားတယ္၊ ျဖဳတ္ေပးပါ " ဆႏၵျပၾက လိ႔႔ု ျဖဳတ္ေပးရတယ္။ အဲ႔ဒီ သတိေပး ဆိုင္းဘုတ္မရိွလို႔ လူေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားေတာ႔ က်င္းထဲေျခေ ထာက္က်ျပီး ေခ်ာ္လဲၾကတာေပါ႔။ လဲၾကေပါ႔ေလ။ ဒါ လူ႕ အခြင္႔အေရးပဲ။

ျပႆနာက " Men Working " မေရးရင္ ဘယ္လိုေရးမလဲ။ " Women and Men Working " ေရးရင္လည္း ေဂးေတြ၊ လက္စဘီးယန္းေတြက ဆႏၵျပၾကဦးမယ္။

“Construction Persons Working ” ကလည္း အူေၾကာင္ေၾကာင္။
အမွန္က “ Illegal Immigrants Working ” ကအမွန္ဆုံး။
စကၤာပူမွာဆို " Illegal အႏၵိယန္း၊ ဘဂၤလားဒစ္ရ္ Men Working " ပဲ။

ျမန္မာျပည္မွာေတာ႔ Illegal ( တရားမဝင္ေတြက ) ေတြ က ေဘာ႔စ္ ျဖစ္ေ နၿပီး တရားဝင္ေတြက အလုပ္သမားေတြ။

" Legal native workers " ဆိုုလည္း မမိုက္ဘူး။ ဘယ္လို ေရးၾကမလဲ။
ဒီေခတ္ထဲ ဆႏၵျပမခံရေအာင္ ဆိုင္းဘုတ္ ေရးရတာကို မလြယ္ဘူးရယ္။ တကယ္။


 ဇင္ေဝေသာ္

Post a Comment