အဂၤလိပ္စာ အမွားမ်ား


ခရစၥမတ္ေန႔မို႔ " ဗုဒၶဘာသာနဲ႔ စစ္တပ္ " အစား အပ်င္းေျပ ဟာသေလးမ်ား ကိုပဲ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ျဖစ္ေလ႔ျဖစ္ထရိွတဲ႔ အဂၤလိပ္စာ အမွားေလးေတြ မို႔ ဘာသာမျပန္ဘဲ သူ႕အတိုင္းထားလိုက္ပါတယ္။

ေဟာ္တယ္ဝန္ထမ္းနဲ႔ ဘီသိုဗင္

Writer Simon Winchester phoned the concierge at the Mandarin Oriental hotel to ask him for some Beethoven.
The usual concierge was off so Simon spoke to a young staff member.
“Do you know who Beethoven is?”
“No. What room is he in?”
“No, no, he’s dead.”
“Oh. We’d better call security.”

ကိုယ္႔ကိုယ္ကိုယ္ ဖုန္းဆက္လို႔မရ

Colin Robertson called his own office at the Commission for Canada.
“This is Colin Robertson. I’d like to speak to—”
“Mr Robertson is not here.”
“No. THIS is Mr Robertson. I want—”
“Why are you calling yourself?”

ဒါဆို ဒီညေတြ႔မယ္

Paul Frankland phoned Café de Paris in Lan Kwai Fong.
"My name is Frankland. I wish to cancel my reservation for tonight."
"You have a reservation for two people at 8 pm."
"Yes. I wish to cancel it."
"May I have your telephone number?"
"Why do you need my number if am canceling my reservation?"
"Okay. Thanks. See you tonight."

မေန႔က ေရာက္ရင္ ေခၚပါ
Alan Skyrme phoned an export firm in Kowloon. A receptionist answered:
"Mr Chan’s office."
"Is he available?"
"He is out of town. He is due back from his trip yesterday."
"If he was due back yesterday, can I get hold of him?"
"Please call back yesterday."

လ်ွပ္စစ္မီး မေရာင္းပါ

Craig Sanderson’s house was suffering a power cut. He decided to phone Park ’n’ Shop supermarket to see if it was open, or whether it had also had a blackout.
"Is that Park n shop?"
"Yes."
"Do you have any electricity?"
"No, sir. We don’t sell electricity."

မနက္စာ ေရာင္းခ်ိန္
Simon phoned a Wyndham Street restaurant to ask about its menu.
“You have an all-day breakfast?”
“Yes sir.”
“When do you open?”
“Lunchtime, sir.”


 ကမ္းလက္ 

Post a Comment