**တစ္မူး၊ တစ္မတ္၊ မူး၊ မတ္**

(ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ဘ႑ာေရးအေၾကာင္း ႏႈိက္ႏႈိက္ ခၽြတ္ခၽြတ္)

ဘာရယ္မဟုတ္ဘူး၊ ပိုက္ဆံအေႂကြေစ႔ ေရတြက္တာနဲ႔ အစိုးရ ရာထူးေတြ သတ္မွတ္တာ တူေနပုံေလး စဥ္းစားမိလို႔ပါ။ ဆက္စပ္မႈ ရွိသလား၊ မရွိဘူး လားလည္း မသိဘူး။
အခုေတာ႔ အေႂကြေစ႔ေတြ ေပ်ာက္ကုန္လို႔ ေတာ္ေတာ္ငယ္တဲ႔ လူငယ္ေတြဆို သိခ်င္မွေတာင္ သိေတာ႔မယ္။
ငါးျပား ေစ႔၊ ဆယ္ျပား ေစ႔၊ တစ္မတ္ ေစ႔၊ ငါးမူး ေစ႔၊ ၿပီးေတာ႔ က်ပ္ေစ႔ တဲ႔။
မတ္ေစ႔ၿပီးေတာ႔မွ မူးေစ႔ လာေပမဲ႔ သူက ၁ မူး မဟုတ္ဘဲ ၅ မူးျဖစ္ေနတယ္။
၅ မူးက ျပား ၅၀ ဆိုေတာ႔ တစ္မူးက ဆယ္ျပား ေပါ႔။

အစိုးရ ရာထူးေတြသတ္မွတ္ရာမွာ ေရွးတုံးကတည္းက မူးႀကီး၊ မတ္ရာ ေသ နာပတိ ဆိုတာရွိခဲ႔တယ္။ ( ေသနာပတိ က ပါဠိျဖစ္ေနလို႔ (ဦး) သီဟနာဒကို အဓိပၸါယ္ေမးေတာ႔ ေသနာ က ပါဠိမဟုတ္ေတာ႔၊ ျမန္မာစကားျဖစ္ သြားၿပီ ၊ ေသနာ က ေသနာ ပဲတဲ႔၊ ရွင္းေရာ။ ပတိ ကေတာ႔ ပါဠိ၊ အဓိပၸါယ္က ဘုရင္၊ အစိုးရ၊ အႀကီးအမႈး၊ လင္သား တဲ႔။ စိတ္မၾကည္လို႔ ေကာင္းေကာင္းေျဖေပး တာ မဟုတ္ရင္ေတာ႔ က်ေနာ္လည္း မတတ္ႏိုင္ေတာ႔ဘူး)

ထားပါေတာ႔။ မူး၊ မတ္။ မူးၿပီးမွ မတ္လာတယ္။ ဒါေပမဲ႔ မတ္ ကို အခုေခတ္မွာ အမတ္လို႔ (ဘာ လီမန္အမတ္၊ ညာ လီမန္အမတ္ စသည္) ေခၚၿပီး မူးကိုေ တာ႔ အမူး လို႔ မေခၚၾကဘူး။ တကယ္က ဘာ လီမန္အမူး၊ ညာ လီမန္ အမူး စတာေတြလည္း ရွိေနရမယ္။

ပိုက္ဆံအေႂကြေစ႔ ေရတြက္ရာမွာ မူး၊ မတ္၊ က်ပ္။
ဒါဆို ႏွစ္ခါ ခြဲ မူးမွ တစ္မတ္၊ ဆယ္ခါျပန္မူးမွ က်ပ္ျပည္႔မယ္။ မတ္ကလည္း ေလးမတ္ေပါင္းမွ က်ပ္ျပည္႔မယ္။ ဒီလိုလား။ ဘယ္လိုႀကီးလဲ မသိဘူး။ သိပ္ေတာ႔ မမိုက္ဘူး။ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ဘ႑ာေရးကိစၥေတြက ရွဳပ္ေထြး လြန္းတယ္။ ဉာဏ္မမီဘူး။

Post a Comment