**တန္ကုနဲ႔ကြမ္ယု**

ကြမ္ယု။ ။ တန္ကု ရာ၊ မင္းတို႔ဟာက ဗလီေတြပဲ တစ္ခုၿပီး တစ္ခု ေဆာက္ေ နတယ္။ စာသင္ေက်ာင္းေတြ၊ ေဆးရုံေဆးခန္းေတြ ေဆာက္ပါေတာ႔လား။

တန္ကု။ ။ မင္းမသိပါဘူး ကြမ္ယုရာ။ ဒါ မေလးရွားကြ။ သူတို႔ေအးေအးေ ဆးေဆး ဘုရား ဝတ္ျပဳလို႔ရေအာင္ အစိုးရကလုပ္ေပးထားရင္ က်န္တာ နည္းနည္းပါးပါးလုပ္ေပးတာနဲ႔ လူထုက မင္းကုိ ေထာက္ခံေနမွာပဲ။ မင္း တရားကို မင္း တရုတ္ေတြထဲမွာပဲေဟာ ေနာ္၊ ငါတို႔ မေလးေတြထဲလာၿပီး မင္း ဝင္မရွဳပ္နဲ႔။
(မေလးရွား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းနဲ႔ လီကြမ္းယု)

တခ်ိဳ႕အတြက္ ဘာသာေရးက ကိုးကြယ္ရာ။
တခ်ိဳ႕အတြက္ ဘာသာေရးက ဝွက္ဖဲ။
Hard Truths ထဲက စာသားေလးကို သတိရသြားမိိလို႔ပါ။

Post a Comment