ဆန္းသစ္ျခင္း (Innovation) ဆုိတာ

Innovation, Invention နဲ႔ Creation ဆုိတဲ႔ စကားသုံးလုံးရဲ႕ အဓိပၸါယ္ေတြ က ဆင္တူရိုးမွား ရွိလွပါတယ္။ (က်ေနာ္ ေျပာလိုတာက စကားလုံးေတြရဲ႕ အဓိပၸါယ္ဖြင္႔ဆိုခ်က္ေတာ႔ မဟုတ္ပါဘူး)

Innovation ဆုိတာ အသစ္တစ္ခုခုကို ဖန္တီးလိုက္ျခင္း၊ တည္ထြင္ လိုက္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ရွိၿပီးသားကို ျပန္လည္ဆန္းသစ္ျခင္းျဖစ္တယ္။ အေတြး အေခၚေဟာင္းႏွစ္ခု၊ နည္းပညာေဟာင္း ႏွစ္ခု၊ ပစၥည္းေဟာင္းႏွစ္ခု စတာေတြ ကို ေပါင္းစပ္ၿပီး တစ္မ်ိဳးတစ္ဖုံျဖစ္ေအာင္ ဆန္းသစ္ေပးလိုက္ျခင္းပဲ ျဖစ္တယ္ လို႔ ဆိုပါတယ္။
ဒီ အဆိုုအရ ကမၻာမွာ တည္ထြင္ခဲ႔ၾကလမ်ွ အားလုံးလိုလိုဟာ Innovation (ဆန္းသစ္ျခင္း) သေဘာတရားသာျဖစ္တယ္။

ဒီ Innovation ဆုိတဲ႔ စကားလုံးကို ၁၅ ရာစုခန္႔က စတင္ အသုံးျပဳခဲ႔ၿပီး ေရ ငုတ္သေဘၤာနဲ႔ ဟယ္လီေကာ္ပတာကို တည္ထြင္ခဲ႔သူ Leonardo de Vinci နဲ႔ တယ္လီစကုတ္နဲ႔ ပထမဆုံး ၾကယ္တာရာေတြကို ၾကည္႔ခဲ႔တဲ႔ Galileo Galili တို႔နဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး အသုံးျပဳခဲ႔တာပါ။

ဒါကို သက္ေသျပဳဖို႔ ပိုလန္ဖြား သိပၸံပညာရွင္ Jacob Bronowski ရဲ႕ "The Ascent of Men" ကို ၫႊန္းဆိုပါတယ္။
လူသားဟာ ကမၻာေပၚကို လြန္ခဲ႔တဲ႔ ႏွစ္ ငါးေသာင္းခန္႔က စတင္ေရာက္ရွိ လာခဲ႔ေပမဲ႔ ႏွစ္ တစ္ေသာင္းငါးေထာင္ကမွ စၿပီး Innovation စတင္ခဲ႔တယ္။ ဆိုလိုတာက ေနရာမရွိ ေျခဦးတည္႔ရာ ေလ်ွာက္သြားရာကေန တျဖည္းျဖည္း အိမ္ယာတည္ေဆာက္မႈ၊ ေမြးျမဴမႈ၊ သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးမႈ စတာေတြကို ျပဳလုပ္ လာ ခဲ႔ၾကတယ္ ဆိုတာပါ။

အဲသလိုပဲ ဘီစီ သုံးရာစုခန္႔က "ဘီး" နဲ႔ပတ္သက္တဲ႔ သဲလြန္စေတြကို ရုရွား မွာ ေတြ႔ခဲ႔ေပမဲ႔ ဒီေန႔ အသုံးျပဳေနတဲ႔ ကားတာယာဘီးကိုေတာ႔ ၁၈၈၇ ခုႏွစ္ေရာက္မွ စေကာ႔လူမ်ိဳး Jhon Dunlop က တည္ထြင္ႏိုင္ခဲ႔တယ္။

ေရွးေဟာင္း ဂရိေတြ လက္ထက္ကတည္းက လ်ပ္စစ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ႔ သဲလြန္ စေတြ ေတြ႔ခဲ႔ေပမဲ႔ ၁၈၈၀ ႏွစ္ေတြ ေရာက္မွပဲ ဒီေန႔ အသုံးျပဳေနတဲ႔ လ်ပ္စစ္ ပုံစံကို ေသာမတ္အယ္ဒီေၾကာင္႔ ေရာက္ရွိလာခဲ႔ပါတယ္။
စသျဖင္႔..စသျဖင္႔...

ဒီေဆာင္းပါးရဲ႕ အခ်ဳပ္က စီးပြားေရးပဲ လုပ္လုပ္၊ ပစၥည္းတစ္ခုခုကိုပဲ တည္ ထြင္ တည္ထြင္ အဓိကအခ်က္က ရွိၿပီးသားအခ်က္အလက္၊ အေတြးအေခၚ၊ ပစၥည္း စတာေတြကို ေပါင္းစပ္ၿပီး ပုံသ႑ာန္အသစ္ျဖစ္ေအာင္ ဆန္းသစ္ေ ပးႏိုင္ဖို႔ အေရးႀကီးတယ္ ဆိုတာပါ။ ဘာမွ အသစ္ရယ္လို႔မရွိေသးဘူးေပါ ႔။ ေ ပါင္းစပ္၊ ဆန္းသစ္ႏိုင္ရင္ ေအာင္ျမင္တယ္။ Innovation ျဖစ္တယ္လို႔ ေခၚပါ သတဲ႔။
ဂ်ပန္က ၁၇ ရာစုမွာ စက္ရုပ္လုပ္နည္းပညာကို ဒတ္ခ်္ လူမ်ိဳးေတြဆီက ရယူ ခဲ႔တယ္။ သူတို႔က Innovation ျဖစ္ေတာ႔ သူတို႔ကို ဒတ္ခ်္ ေတြ လိုက္ မမွီေလာက္ေအာင္ ျဖစ္ သြားရတယ္လို႔ ကိုးကားျပထားတယ္။
ေရႊျမန္မာတို႔ Innovation ျဖစ္ၾကပါေစလို႔ ဆႏၵျပဳရင္း.......

Ref:The Big Idea in history-making the old new again
ST, Aug, 3rd, 2013

Post a Comment