**အေသ ႏွင္႔ အေန**

အေသ

ေလာဘစိတ္နဲ႔ ေသခဲ႔လ်ွင္ ၿပိတၱာဘုံသို႔ဝင္
ေဒါသႀက္ီးလ်ွင္ ပါယ္ငရဲ ျဖစ္ရအမွန္ပဲ၊
ေမာဟစိတ္နဲ႔ေသခဲ႔ျပန္ ျဖစ္ရတိရစၦာန္
ဆိုးသြမ္းေလဟန္ စိတ္သုံးမ်ိဳး စြန္႔ခြာ ပယ္လို႔ ခ်ဳိး။ ။

(မာဂဓီ သာစည္၏ ဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းမႈ သခၤန္းစာ မွ၊ ျပန္ရြတ္ၾကည္႔ ရင္း ေရးထားျခင္း ျဖစ္သျဖင္႔ အမွားေတြ႔က သူေတာ္စဥ္တို႔ ေထာက္ျပ ၾကပါေလ)

အေန

ေလာဘစိတ္နဲ႔ ေနခဲ႔လ်ွင္ အဆိပ္လာဘ္ တရႊင္ရႊင္
ေဒါသႀက္ီးလ်ွင္ ရွဴးရွဲရွဲ သတ္မယ္ ျဖတ္မယ္ တကဲကဲ
ေမာဟစိတ္နဲ႔ေနတဲ႔သူ ပ်င္းရိ အူ တူတူ
လူစင္မမီေစ စိတ္သုံးမ်ိဳး စြန္႔ခြာ ပယ္လို႔ ခ်ဳိး။ ။

သီဟနာဒ
(ဆရာေတာ္ကို အားက် ၾကည္ညိဳစြာျဖင္႔)

Post a Comment