ရွိျခင္းႏွင္႔ အသုံးျပဳျခင္း (ေက်ာင္းတြင္းမွတ္စု)

ဤစာက တစ္စုံတစ္ရာကို ထိပါးေစသည္ဆိုပါက ေတာင္းပန္စကား ထားခဲ႔ ခ်င္ပါသည္။ ေရးလိုသည္က အေဆာက္အဦႏွင္႔ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းတို႔ကို အနားမထားဘဲ အသုံးျပဳေနပုံသာျဖစ္ပါသည္။
ဤ မဂၤလဝိဟာရ ေက်ာင္း၏ တနဂၤေႏြေန႔ တစ္ေန႔တာ ဘာသာေရး လုပ္ငန္း မ်ားကို စာရင္းခ်ျပပါမည္။
၁။ တနဂၤေႏြ ဓမၼသင္တန္ေက်ာင္း။ မနက္ ကိုးနာရီခြဲမွ ေန႔ ၁၂ နာရီ။ လူႀကီး၊ ကေလး။ (အဂၤလိပ္)။ ေန႔လည္စာ ေကာ္မတီမွ စီစဥ္သည္။ ေျမညီထပ္၊ ထမင္းစား ခန္းမ။

၂။ ဘာသာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး စသည္႔ တရားပြဲမ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ၁၂ နာရီ ၄၅ မိနစ္မွ ၂ နာရီ အထိ။ (အဂၤလိပ္)

၃။ Buddhist ans Pali Collage သင္တန္းမ်ား။ ေန႔ ၂ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီခြဲ အထိ။ (အဂၤလိပ္)

၄။ အဘိဓမၼာသင္တန္း။ ၅ နာရီ ၄၅ (ဝန္းက်င္) မွ ၇ နာရီခြဲ။ ဒုတိယထပ္။ (ျမန္မာ)

၅။ ဗုဒၶဘာသာႏွင္႔ ျမန္မာ႔ယဥ္ေက်းမႈ သင္တန္း (ကေလးငယ္မ်ား အတြက္)။ ညေန ၅ နာရီခြဲမွ ၇ နာရီခြဲ အထိ။ တတိယထပ္ စာသင္ခန္းမ်ား။ (ျမန္မာ)။ စည္းရုံးေရး အဖြဲ႔က ကေလးငယ္မ်ား အတြက္ စားစရာ တစ္ခုခု စီစဥ္သည္။ ေျမညီထပ္၊ ထမင္းစား ခန္းမ။

၆။ အပတ္စဥ္ ပ႒ာန္း ရြတ္ဘတ္ ပူေဇာ္မႈ၊ ၇ နာရီမွ ၈ နာရီခန္႔အထိ။ (တတိယထပ္ ခန္းမ)

၇။ ေက်ာင္း၏ ပုံမွန္ ဘုရားဝတ္ျပဳခ်ိန္၊ ၆ နာရီ ၄၅ မွ ၇ နာရီ ၄၅ အထိ။

၈။ စကၤာပူရွိ ဆရာေတာ္မ်ား ဝါတြင္း တရားပြဲ၊ ၈နာရီမွ ၉နာရီ ခြဲ အထိ။
သို႔ျဖင္႔ ည ဆယ္နာရီခန္႔မွာ အားလုံး ၿပီးသြားသည္ဟု ဆိုႏိုင္ေပေတာ႔သည္။ ဤ ဘာသာေရးလုပ္ငန္းမ်ားအားလုံးကို သုံးထပ္ေက်ာင္ေဆာင္ (ေျမေအာက္ ကားပါကင္ပါ ေလးထပ္) တစ္ေဆာင္ထဲ၊ တစ္မိုးတစ္ရံေအာက္ မွာ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေဟာ ခန္းမမ်ား၊ စာသင္ခန္းမ်ား၊ သင္ေထာက္ကူ ပစၥည္းမ်ားအားလုံး တနဂၤေႏြေန႔ မွာ မနက္ ၉ နာရီခြဲမွ ည ၁၀ နာရီအထိ အနားမရၾကပါ။

အလုပ္ရွဳပ္သည္႔ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္႔အတြက္ အျခားေန႔မ်ားမွာေတာ႔ ည ပိုင္းမွာ သာ သင္တန္းမ်ား ရွိႏိုင္သည္။

တနလၤာေန႔၊
၁။ ေန႔စဥ္ ဗုဒၶဘာသာသင္တန္း၊ ဒုတိယထပ္၊ (အဂၤလိပ္)၊ ၇ နာရီခြဲမွ ၉ နာရီခြဲ)

၂။ ဘုရားရွိခိုးစာ သင္တန္း (အေျခခံ) (အဂၤလိပ္)၊ ၇ နာရီခြဲမွ ၉ နာရီခြဲ)

၃။ ခ်ိကုန္းသင္တန္း၊ က်န္းမာေရးအတြက္၊ ေျမညီထပ္၊ ထမင္းစား ခန္းမ။ (အဂၤလိပ္)၊ ၇ နာရီခြဲမွ ၉ နာရီခြဲ)

၄။ ေယာဂသင္တန္း၊ က်န္းမာေရးအတြက္၊ တတိယထပ္။ (အဂၤလိပ္)၊ ၇ နာရီခြဲမွ ၉ နာရီခြဲ)

အဂၤါ
၁။ Buddhist ans Pali Collage သင္တန္းမ်ား။
၂။ ဘုရားရွိခိုးစာ သင္တန္း (အေျခခံ) (အဂၤလိပ္)၊ ၇ နာရီခြဲမွ ၉ နာရီခြဲ) စသျဖင္႔
ရွည္ေနမွာ စိုးသျဖင္႔ မေရးလို႔တာ႔၊ ဤ နည္းအတိုင္း လည္ပတ္ေနေလသည္။

ဤ ေက်ာင္းမွ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား ျမန္မာျပည္က ျပန္လာတိုင္း ျမန္မာေတြ (အထူး သျဖင္႔ ဘာသာေရး နယ္ပယ္) အေဆာက္အဦေတြကို အျပည္႔အဝ အသုံးမခ် တတ္ၾကေသးဘူးဟု ျမင္တတ္ၾကသည္။
အင္း တို႔ လူမ်ိဳးက ေျမခ်မ္းသာ၊ ေစတနာ ခ်မ္းသာၾကသည္ကိုး၊ လႉသူရွိ က ေဆာက္ၾကရေပမည္ ဟုသာ သေဘာပိုက္လိုက္ရေတာ႔သည္႔။ ထို႔ေနာက္ အျပည္႔အဝ အက်ိဳးရွိရွိ အသုံးျပဳဖို႔ကေတာ႔ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင္႔ ပိုၿပီး သက္ဆိုင္ သည္ဟု ထင္သည္။ အထူးသျဖင္႔ ယေန႔ေခတ္မွာ ေစတနာရွင္တို႔က အေဆာက္အဦေတြအစား ေခတ္မီသည္႔ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား လႉ လ်င္ ႏိုင္ငံအတြက္၊ ဘာသာအတြက္ ပို၍ အက်ဳိးမ်ားဖြယ္ရွိသည္ဟု အေတြ႔ အႀကဳံအရ သေဘာေပါက္မိသည္။
သို႔ေသာ္ သူရွာသည္႔ေငြကို သူေစတနာေပါက္ရာမွာသာ သူက လႉေပမည္။

စကၤာပူ ေနရွင္နယ္ ေဒး အမွတ္တရ သူတို႔၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈပညာကို အသိ အမွတ္ျပဳ၊ ဂုဏ္ျပဳလိုက္ပါ၏။

ေမတၱာျဖင္႔

Post a Comment