သင္းကြဲလိပ္ျပာမ်ားရဲ႕ ရင္ခုန္သံကို ခံစားျခင္း ( ၇ )


Andy Rooney (၁၉၁၉ ၂၀၁၁)

မေရးျဖစ္တာ ၾကာၿပီျဖစ္တဲ႔ သင္းကြဲလိပ္ျပာမ်ားရဲ႕ ရင္ခုန္သံကို ျပန္စလိုက္ ပါတယ္။ ဒီေန႔ တီဗြီေၾကျငာသူ၊ စာေရးဆရာ၊ သတင္းစာဆရာ အေမရိကန္ Andy Rooney ကို ေရြးလိုက္ပါတယ္။
သူ႕ရဲ႕"I've learned...." ဆိုရိုစကားေတြလည္း ကမၻာေက်ာ္ပါတယ္။ အခုေတာ႔..

သူေျပာမွ Vegetarian က ရွင္းသြားတယ္။
Vegetarian - that's an old Indian word meaning lousy hunter.

Vegetarian ဆိုတာ အျဖစ္မရွိတဲ႔ မုဆိုးကိုေခၚေဝၚတဲ႔ အႏၵိယန္း စကား အေဟာင္း တဲ႕။ အခု အသားမစားတာ ျဖစ္သြားၿပီ။

လူ႕သဘာဝကို သူဖြင္႔ျပသြားတာလည္း ေတာ္ေတာ္ေကာင္းပါတယ္။
People will generally accept facts as truth only if the facts agree with what they already believe.

အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ ညီရဲ႕လား အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ ညီရဲ႕လား လို႔ မၾကာ မၾကာ ေမးတတ္ၾကေပမဲ႔ တကယ္႔အမွန္အကန္ အခ်က္အလက္ကိုေတာင္ ကိုယ္လက္ခံထားတဲ႔ ယုံၾကည္မႈနဲ႔ ကိုက္ညီမွ အမွန္လို႔ လက္ခံၾကတာမ်ိဳး မ ဟုတ္လား။ တကယ္ေတာ႔ လူက အခ်က္အလက္ထက္ ကိုယ္႔ အဇၩတၱ ကို ေရွးရွၾကတာ မ်ားေနတာပါ။

ဒါကေတာ႔ ဆင္ခ်င္မိစရာ မွတ္ခ်က္ပါ။ ကြန္ပ်ဴတာက အခ်ိန္ကုန္ သက္ သာေပမဲ႔ စကၠဴေတာ႔ ေတာ္ေတာ္ကုန္ ဆိုပဲ။
Computers may save time but they sure waste a lot of paper. About 98 percent of everything printed out by a computer is garbage that no one ever reads.

အၿပဳံးစစ္ ကို အဓိပၸါယ္ဖြင္႔ရာမွာလည္း သူက တစ္မ်ိဳးဆန္းေနတယ္။

If you smile when no one else is around, you really mean it.
ဘယ္သူမွ မရွိဘဲ တစ္ေယာက္ထဲ ၿပဳံးမိရင္ တကယ္ ၿပဳံးခ်င္လို႔ တဲ႔။

ေနာက္ဆုံးစကားကို ပို သေဘာက်တယ္။
ဒီမွာ It's paradoxical ကို "ေရွ႕ေနာက္မညီဘူး" လို႔ ယူဆႏိုင္ပါတယ္။ မူရင္းက ပိုလွေနလို႔ ဘာသာမျပန္ေတာ႔ပါဘူး။
It's paradoxical, that the idea of living a long life appeals to everyone, but the idea of getting old doesn't appeal to anyone.

ဇင္ေဝေသာ္

Post a Comment