က်ေနာ္သိလိုက္တယ္ (WISDOM OF ANDY ROONEY)

သူ႕စာေၾကာင္းတိုင္းဟာ ကဗ်ာအပိုဒ္ေလးေတြလို လွပါတယ္။ သူ႕မူရင္း အဂၤလိပ္လိုကို အားျပဳဖတ္ၾကည္႔ပါ။
အဂၤလိပ္လို လုံးဝမရသူေတြအတြက္ပဲ ျမန္မာလို ျပန္ေပးထားတာပါ။

ဘဝဆိုတာ အိမ္သာစကၠဴလိပ္လိုပါ၊ ကုန္ခါနီးေလ အကုန္ျမန္ေလ။
I've learned.... That life is like a roll of toilet paper. The closer it gets to the end, the faster it goes.
ကမၻာမွာ အေကာင္းဆုံးစာသင္ခန္းဆိုတာ အဘိုး/အဖြားရဲ႕ ေျခအစုံေအာက္ မွာ ရွိပါတယ္။
I've learned.... That the best classroom in the world is at the feet of an elderly person.

အၿငိမ္းခ်မ္းဆုံး ခံစားမႈကို ရင္ခြင္ထဲမွာ သားသား/မီးမီး အိပ္ေပ်ာ္ေနခ်ိန္မွာ ရရွိတယ္။
I've learned.... That having a child fall asleep in your arms is one of the most peaceful feelings in the world.

မွန္ကန္မႈထက္ ၾကင္နာမႈက ပိုအေရးႀကီးတယ္။
I've learned.... That being kind is more important than being right.
ကေလးတစ္ေယာက္က ေပးတဲ႔လက္ေဆာင္ကို ဘယ္ေတာ႔မွ မျငင္းဆန္ သင္႔ပါ။
I've learned.... That you should never say no to a gift from a child.

တခါတေလ လူတစ္ေယာက္အတြက္ လိုအပ္မႈဆိုလို႔ တြဲလက္တစ္ေခ်ာင္းနဲ႔ နားလည္မႈ ႏွလုံးသားတစ္ခုတင္ပဲ ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္
I've learned.... That sometimes all a person needs is a hand to hold and a heart to understand.

အမွန္တရားကို မ်က္ကြယ္ျပဳရုံနဲ႔ အမွန္တရားက ေျပာင္းလဲမသြားဘူး။
I've learned.... That to ignore the facts does not change the facts.

ေဝဒနာကို ကုစားႏိုင္တာက ေမတၱာတရားပါ၊ အခ်ိန္မဟုတ္ဘူး။
I've learned.... That love, not time, heals all wounds.
လူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ေအာင္ျမင္ဖို႔အလြယ္ဆုံးနည္းကေတာ႔ ကိုယ္႔ေဘးမွာ ကိုယ္႔ထက္သာသူေတြ ဝန္းရံေနျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။
I've learned.... That the easiest way for me to grow as a person is to surround myself with people smarter than I am.

အခြင္႔အေရးဆိုတာ ဘယ္ေတာ႔မွ အလကားမျဖစ္ပါ၊ ကိုယ္လြတ္သြားရင္ အျခားတစ္ေယာက္ ရသြားတယ္။
I've learned.... That opportunities are never lost; someone will take the ones you miss.

က်ေနာ္အႀကိဳက္ဆုံးက ဒီ ေနာက္ဆုံးစကားပါ။

Post a Comment