ဗလာဒီမာ ပူတင္က မိုက္သားပဲ

ရုရွားႏိုင္ငံမွာ ရုရွားလူမ်ိဳးေတြေနတယ္၊ဘယ္အရပ္ကေရာက္လာတဲ႔ လူနည္း စုမဆို ရုရွားမွာေန၊ ရုရွားမွာအလုပ္လုပ္၊ ရုရွားက ေကၽြးတာကို စားမယ္ဆို ရင္ ရုရွားစကားေျပာသင္႔တယ္။ ရုရွား ဥပေဒကို ေလးစားသင္႔တယ္။

သူတို႔က ရွာရီယား ဥပေဒ (Sharia Law ဆိုတာ တကယ္ေတာ႔ ကမၻာေက်ာ္ (ဘယ္လိုပဲ ေက်ာ္ေက်ာ္) အစၥလာမ္မစ္ ဥပေဒပါ) ကို ပိုႏွစ္ခ်ိဳက္တယ္ဆိုရင္ သူတို႔ကို အဲဒီ ဥပေဒ က်င္႔သုံးေနတဲ႔ေနရာေတြကိုသြားေနၾကဖို႔ အႀကံျပဳပါ တယ္။

ရုရွားႏိုင္ငံက လူမ်ိဳးစုေတြကို မလိုအပ္ဘူး (မရွိလည္း ျဖစ္တယ္) လူမ်ိဳးစုေတြ ကေတာ႔ ရွရွားကို လိုအပ္တယ္၊ ဒီေတာ႔ သူတို႔ကို အထူးအခြင္႔အေရး ထူးေ တြ ေပးမထားႏိုင္ဘူး၊ ဘယ္ေလာက္ပဲ အဆင္႔အတန္း ခြဲျခားပါတယ္ လို႔ ေအာ္ေန ေအာ္ေန သူတို႔ေၾကာင္႔ တည္ရွိဆဲဥပေဒကို ေျပာင္းလဲ မေပးႏိုင္ ပါဘူး။

ကိုယ္႔ေသတြင္းကို တူးေနၾကတဲ႔ အေမရိက၊ အဂၤလန္၊ ေဟာ္လန္၊နဲ႔ ျပင္သစ္ တို႔ဆီက သခၤန္းစာေတြကို ယူရမယ္။

ရုရွားယဥ္ေက်းမႈ ဓေလးထုံးစံေတြကို ယဥ္ေက်းမႈမဲ႔ လူနည္းစုေတြ ရဲ႕ ေက်ာက္ေခတ္ အမူအက်င္႔ေတြနဲ႔ ႏိႈင္းဆလို႔ မရႏိုင္ပါဘူး။

ဂုဏ္သေရရွိ ဥပေဒ ပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႔က ဥပေဒအသစ္ေရးဆြဲေတာ႔မယ္ ဆိုရင္ အမ်ိဳးသားေရးကို အရင္ၾကည္႔ၾကပါ။ လူနည္းစုအဖြဲ႔ေတြဟာ ရုရွား လူမ်ိဳးေတြမဟုတ္ဘူးဆိုတာကို သတိရပါ။

Duma မွာ ေပးခဲ႔တဲ႔ ပူတင္ရဲ႕ ၅ မိနစ္ၾကာ မိန္႔ခြန္းအၿပီးမွာ ႏိုင္ငံေရး သမားေတြက အႀကီးအက်ယ္ ဩဘာေပးခဲ႔ၾကတယ္။
(ခ်က္ခ်င္းတင္လိုက္လို႔ ဘာသာျပန္မွားသြားတယ္။ ၅ မိနစ္ၾကာေအာင္ မတ္တပ္ရပ္ ဩဘာေပးတယ္ ျဖစ္ရမွာ။ မစစ္လိုက္မိဘူး။ ေဆာရီးပါ ေရာင္းရင္း တို႔။ )

ဗလာဒီမာ ပူတင္ ေျပာသြားတဲ႔ ရွာရီယား ဥပေဒ (Sharia Law) ကို ေျခရာ ခံႏိုင္ဖို႔ ေအာက္မွာ သတင္းေခါင္စဥ္တခ်ိဳ႕ ေပးထားပါတယ္။

မူရင္း ဖတ္လိုသူမ်ား အတြက္

Putin's Speech on Feb. 04, 2013
On February 4th, 2013, Vladimir Putin, the Russian president, addressed the Duma, (Russian Parliament), and gave a speech about the tensions with minorities in Russia :

"In Russia live Russians. Any minority, from anywhere, if it wants to live in Russia , to work and eat in Russia , should speak Russian, and should respect the Russian laws. If they prefer Sharia Law, then we advise them to go to those places where that's the state law. Russia does not need minorities. Minorities need Russia , and we will not grant them special privileges, or try to change our laws to fit their desires, no matter how loud they yell 'discrimination'. We better learn from the suicides of America , England , Holland and France , if we are to survive as a nation. The Russian customs and traditions are not compatible with the lack of culture or the primitive ways of most minorities. When this honorable legislative body thinks of creating new laws, it should have in mind the national interest first, observing that the minorities are not Russians.
The politicians in the Duma gave Putin a standing ovation for five minutes.

ျပႆနာ အပိုင္းအစ တခ်ိဳ႕

**Islamist Group in America: We’ll Impose Sharia on Christians

**Sharia law incompatible with human rights legislation, Lords say

**In Islamic law (sharia), marriage (zawaj زواج) is a legal bond and social contract between a man and a woman. Islam recommends marriage, with the age of marriage being whenever the individuals feel ready, financially and emotionally. Polygyny is permitted in Islam under some conditions, but polyandry is forbidden.

Post a Comment