ကၽြဲအုပ္နဲ႔ ဘီယာ ဒႆန

ကၽြဲအုပ္ႀကီး တစ္အုပ္လုံး သြားႏိုင္တဲ႔ အျမန္ႏႈန္းဟာ အေႏွးဆုံး ကၽြဲေပါက္စ၊ ကၽြဲအိုႀကီးေတြ အေပၚမွာ မူတည္တယ္ (အုပ္စု မကြဲေအာင္ သူတို႔ကို ေစာင္႔ေခၚေနရလို႔)
ျခေသၤ႔၊ က်ား စတဲ႔ သတၱဝါႀကီးေတြ အလိုက္ခံရရင္ အဲဒီ အေႏွးဆုံး ကၽြဲေတြပဲ အစားခံရတယ္။
ဒါေပမဲ႔ ကၽြဲအုပ္ႀကီး တစ္ခုလုံးရဲ႕ အျမန္ႏႈန္းကို ၾကည္႔ေတာ႔ ဒါဟာ အားသာ ခ်က္ပဲ။
အေႏွးဆုံး ကၽြဲေတြကို ေစာင္႔ေခၚေနစရာ မလိုေတာ႔လို႔ ျမန္ျမန္သြားလို႔ ရသြား တယ္။

လူ႕ဦးေႏွာက္ဆိုတာ ဦးေႏွာက္ ဆဲလ္ ေတြ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ တယ္။
ဘီယာကိုု ေသာက္သုံးျခင္းအားျဖင္႔ ဦးေႏွာက္ ဆဲလ္ တခ်ိဳ႕ကို အယ္လ္ကိုေဟာက အႏၱရာယ္ေပးတယ္၊ (ဆဲလ္ေတြ ေသေစတယ္)
ဒါေပမဲ႔ အယ္လ္ကိုုေဟာက ေသေစတဲ႔ ဆဲလ္ေတြဟာ အား အနည္းဆုံး ဦးေႏွာက္ဆဲလ္ေတြသာ ျဖစ္တယ္။
အားနည္းတဲ႔ ဆဲလ္ေတြကို ဘီယာက သတ္လိုက္ေတာ႔ အျခားအားေကာင္း တဲ႔ ဆဲလ္ေတြ ျမန္ျမန္အလုပ္ လုပ္လို႔ရသြားတယ္။
ဒါ႔ေၾကာင္႔ ဘီယာ ပုံမွန္ေသာက္သူဟာ မေသာက္သူထက္ ေခါင္းပိုေျပးတယ္ ။ ဘရိုက္ ပိုျဖစ္တယ္။

ဘီယာေသာက္သုံးျခင္းအားျဖင္႔ သင္႔ ဦးေႏွာက္ အလုပ္လုပ္ႏႈန္းကို ျမွင္႔တင္ ပါ။
(ကိုးကား။ ။ ၾကားဖူးနားဝ က်မ္းစာ။)

Post a Comment