"ေစာ္ကားၾကျပန္ၿပီ တစ္ခါ" (Insult again!)

(မအားလို႔ ဒီေန႔ သတင္း မတင္ရေသး၊ တင္ၿပီ)

"ေစာ္ကားၾကျပန္ၿပီ တစ္ခါ" ဒီစကားကို ေခါင္းႀကီးတင္လိုက္တာကေတာ႔ မေလးရွားက သတင္းစာေတြပါ။ ဘာေၾကာင္႔လဲ ဆိုေတာေတာ႔ ေခြး ထိမ္းေၾကာင္းေပးရတဲ႔ အမ်ိဳးသမီး (၃၈ ႏွစ္) က သူမ ေခြးေလးေတြနဲ႔ အတူ ရိုက္ထားတဲ႔ ဗြီဒီယိုကို (ဟာရီရာယ ဂရိတင္း) ဆိုၿပီး ယူက်ဳေပၚ တင္လိုက္ လို႔ပါ တဲ႔။ ဒါတင္မကဘူး သူမက ေခြးေလးေတြကို ဟာရီရာယ ကြတ္ကီးေတြ လည္း ေက်ြးေသးတယ္ တဲ႔။
မြတ္စလင္ေတြရဲ႕ ယုံၾကည္မႈအရ ေခြးဟာ မသန္႔ရွင္းဘူး၊ သူတို႔နဲ႔ တတ္ႏိုင္ သမ်ွ ေဝးေအာင္ ေရွာင္ၾကတယ္ဆိုပဲ။
အဲဒီ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္တိုင္ကလည္း မြတ္စလင္ပါပဲ။ သူမ အခု ဒုကၡေရာက္ေန တယ္။
မေန႔ကပဲ "ေခြးတစ္ေကာင္ရဲ႕ God ထံေပးစာ" တင္လိုက္မိပါတယ္။ ျမန္မာ လိုမို႔ ေတာ္ပါေသးရဲ႕။
"ႏို႔မို႔ ေစာ္ကားၾကျပန္ၿပီ တစ္ခါ" နဲ႔ေနမွာ။
ဘာသာေရး ယုံၾကည္မႈဆိုေတာ႔ အခက္သား။ ေခြးနဲ႔ဓာတ္ပုံရိုက္၊ ေခြးကို မုန္႔ေကၽြးတာလည္း
"ေစာ္ကားၾကျပန္ၿပီ တစ္ခါ" ။

Straits Time

Post a Comment