ဘယ္ေျမေခြးကို အစာေကၽြးမလဲ

ပါဠိေကာလိပ္ထဲမွ ေက်ာင္းသူတစ္ေယာက္က အီးေမးပို႔တာ အလြန္ဝါသနာ ပါသည္။ သူမ ဖတ္မိသမ်ွထဲမွ ေကာင္းႏိုးရာရာေလးမ်ားကို မိတ္ေဆြမ်ား (ေက်ာင္းသားမ်ားအုပ္စု အီးေမး) ထံ မ်ွေဝျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ တစ္ေန႔လ်ွင္ သူမ အီးေမးက ဆယ္ေစာင္မ်ွ ရွိသည္။ ဂ်ဳတ္ပါသည္၊ ဘာသာေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ ယူက်ဳ၊ ဗြီဒီယို အစုံ ပါသည္။ အတန္ၾကာေသာအခါ ေက်ာင္းသား တစ္ဝက္ေ လာက္က သူတို႔အီးေမးထဲ မပို႔ဖို႔ အေၾကာင္းျပန္လာၾကေတာ႔သည္။
ထိုသို႔ မေျပာေသးသမ်ွ သူမကေတာ႔ ပုိ႔ၿမဲ ပို႔ေနဆဲပင္။ အထူးသျဖင္႔ လူအ မ်ား မႀကိဳက္သည္က ႏိုင္ငံေရးဆန္သည္႔ အီးေမးမ်ားျဖစ္သည္။

အမွန္ေတာ႔ ကြန္ျပဴတာေရွ႕ထိုင္ၿပီး အြန္လိုင္းေပၚ တက္လိုက္သည္ႏွင္႔ တၿပိဳင္နက္ လို၊ မလို၊ ႀကိဳက္၊ မႀကိဳက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မ်ားျပားလြန္းလွသည္။ ကိုယ္ဘာယူမလဲ ဆိုသည္ကသာ ကိုယ္႔ေရြးခ်ယ္ မႈ ျဖစ္သည္။ အင္ေဖာ္ေမးရွင္းမ်ားျဖင္႔ ျပည္႔ႏွက္ေနသည္႔ ကြန္ျပဴတာေပၚ၌ သူမ၏ အီးေမးမ်ားေၾကာင္႔ေတာ႔ ေထြေထြထူးထူး ပိုၿပီးေလးလံလာစရာ မရွိ ဟု ယုံၾကည္မိသည္။

ဒါျဖင္႔ ဒီျပႆနာက အြန္လိုင္းေပၚမွာပဲ ရွိတာလား။ မဟုတ္ပါ။ ဘဝ ဆိုတာ က ပင္လို  မလို၊ ႀကိဳက္ မႀကိဳက္ေသာ အရာမ်ားျဖင္႔ ျပည္႔ႏွက္ေန၏။ ဘဝထဲ မွ ယူသင္႔သည္ထင္တာမ်ားကို (ဤ၌ တစ္ေယာက္ႏွင္႔ တစ္ေယာက္ မတူႏိုင္ သလို တူဖို႔လည္း မလိုအပ္လွပါ) ယူၿပီး ထြက္သြားၾကရမည္။ ထို အမ်ိဳးသမီး ၏ အီးေမးမ်ားစြာထဲမွ သေဘာက်မိသည္႔ အီးေမးေလး ပါလာသည္။ သူမလို ပဲ ထပ္ရွယ္လိုက္မိသည္။

အဇၩတၱရွိ အေကာင္း အဆိုး (အေကာင္း အဆိုးေျမေခြးႏွစ္ေကာင္) အားၿပိဳင္ မႈမွာဘယ္သူႏိုင္မလဲ ဆိုေတာ႔ "ငါ႔ေျမး၊ မင္း ေကၽြးတဲ႔ ေျမေခြးႏိုင္မယ္" တဲ႔။
ဘယ္ေျမေခြးကို အစာေကၽြးမလဲက အြန္လိုင္း၊ အီးေမးနဲ႔ မဆိုင္လွဟု ထင္ သည္။
(ဘာသာျပန္ ေပးမထားပါ)

TWO WOLVES

One evening an old Cherokee told his grandson about a battle
that goes on inside people.
He said, "My son, the battle is between two wolves inside us all.

"One is Evil - It is anger, envy, jealousy, sorrow, regret, greed, arrogance, self-pity, guilt,
resentment, inferiority, lies, false pride, superiority, & ego.

"The other is Good - It is joy, peace, love, hope, serenity, humility, kindness, benevolence,
empathy, generosity, truth, compassion & faith."

The grandson thought about it for a minute & then asked his grandfather:
"Which wolf wins?"

The old Cherokee simply replied,
"The one you feed."

Post a Comment