ဆိုလာစစ္စတန္ သီအိုရီ


ငါ႔လ
ငါ႔ကမၻာမွာေတာ႔
ငါဟာ ေနတစ္စင္းပါ။

သူ႔လ
သူ႔ကမၻာမွာေတာ႔
ငါက အေသးမႊားဆုံး
ၾကယ္တစ္လုံးမ်ွသာပါပဲ။

လူဆိုတာ
ဝန္းက်င္ က်ဥ္းေလေလ
အေကာင္ ႀကီးေလေလ။

 

Post a Comment