ႏွစ္သစ္ကူး တရားဝင္ရုံးပိတ္ရက္ တစ္ရက္


တခ်ိဳ႕တမီးလ္ေတြ၊ ထိုင္းေတြ၊ ျမန္မာေတြ၊ သီဟိုဠ္ေတြ(သိပ္မမ်ား) ေပါင္းၿပီး(ႏွစ္သစ္ကူးခ်ိန္ တူၾကလို႔)
တညီတညြတ္တည္း ေတာင္းဆိုၾကရင္ စကၤာပူမွာ ႏွစ္သစ္ကူး တရားဝင္ရုံးပိတ္ရက္ တစ္ရက္ ရႏိုင္မယ္ထင္တယ္။
ဒါေပမဲ႔ ဒါက အစိုးရအဆင္႔။
သံအမတ္ေတြေပါင္းၿပီးႀကိဳးစားရင္ အေျခအေနမဆိုးေလာက္ဘူး။
စုေပါင္းလူဦးေရ အထိုက္အေလ်ာက္မ်ားတယ္ဆိုရင္ အနည္းဆုံး စဥ္းစားစရာေတာ႔ျဖစ္မယ္။

Post a Comment