ပညာရွိႏွစ္ေယာက္နဲ႔ ႀကံရည္ေရာင္းသူ


ပညာရွိ တစ္။ ။ ႀကံဆိုတာ အဖ်ားကစၿပီးစုပ္ရတယ္ဗ်၊ ဒါမွ တျဖည္းျဖည္း အရသာပိုပိုရွိလာတာ။
ပညာရွိ ႏွစ္။ ။ ဟာဗ်ာ၊ အရင္းပိုင္းမစုပ္ရခင္ ေသသြားရင္ အေကာင္းဆုံး အပိုင္းကို အရသာ မခံလိုက္ရဘဲေနဦးမယ္။

ႀကံရည္ေရာင္းသူ။ ။ ခင္ဗ်ားတို႔ေျပာေနတာေတြကို က်ေနာ္ေတာ႔္ နားမ လည္ေတာ႔ဘူးဗ်ာ။ က်ေနာ္ကေတာ႔ တစ္ေခ်ာင္းလုံး ၿပိုင္တူစက္ထဲထည့္ႀကိတ္ လိုက္တာပဲ။
ပထမခြက္က အဖ်ားက စၿပီးႀကိတ္ထားတာ၊
ဒုတိယခြက္က အရင္းက စၿပီးႀကိတ္ထားတာ။ ခြက္ခ်င္းလဲၿပီးလည္း ေသာက္ၾကည့္ၾကဗ်ာ၊ အရသာကြာရင္ က်ေနာ္႔ကို ေျပာျပေပးပါဦး။ က်ေနာ္က ႀကံရည္အေကာင္းဆုံး ေရာင္းခ်င္လို႔ပါ။

ပညာရွိ တစ္နဲ႔ ပညာရွိ ႏွစ္ ခြက္ခ်င္းလဲေသာက္ၾကတယ္။ သူတို႔ မ်က္ႏွာေပၚ မွာ မေရရာမႈေတြနဲ႔။
ဆက္ရန္

Post a Comment