ႏွစ္ကူးဆုေတာင္း


လူအမ်ိဳးမ်ိဳး
နတ္အမ်ိဳးမ်ိဳး
အလိုအမ်ိဳးမ်ိဳး
စကားအမ်ိဳးမ်ိဳး
ဓမၼကထိကအမ်ိဳးမ်ိဳး
ဘုရား႐ုိခိုးအမ်ိဳးမ်ိဳး။

လူသစ္
စိတ္သစ္
အစိုးရသစ္
အနာဂတ္အသစ္
ဘုရားရွိခိုးအေဟာင္း
ငါးပါးသီလအေဟာင္း
မဂၢင္ ရွစ္ပါး အေဟာင္း
ဝိစကီမႀကဳိက္တဲ႔ပင္လယ္
ငါးပါးသီလ လုံတဲ႔ ေရ၊ေျမ၊ေလ၊မီး
ဓာတ္ႀကီးေလးပါး ျဗဟၼစိုရ္ေလးပါး ပြားေစ။

စီးပြားေရး ပိုလီယို မာရသြန္ၿပိဳင္ေစ
(ႏွစ္ယူသိ၍)
တစ္ယူသန္တို႔မိုးတိမ္ကင္းစင္ေစ
အၿမဲစိမ္းသစ္ေတာတို႔ က်န္းမာေစ
အၿမဲစိမ္းလူတို႔ ေနရာမွန္ျပန္ေရာက္ေစ
အျမဲဝါလယ္ခင္းတို႔ ကမၻာ႔ (နာမ္) ရိကၡာၿဖစ္ေစ။

အင္က်င္းပန္းတို႔ ခါခ်ဥ္ကင္းေစ
အနာဂတ္အသစ္
ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္သစ္
အစိုးရအသစ္
ခ်စ္သူအေဟာင္း
ဇနီးေမာင္ႏွံအေဟာင္း
သား၊ သမီးအေဟာင္း
ေဟာင္းတိုင္း မေဟာင္း
သစ္တိုင္းလည္း မသစ္
ဘယ္ေလာက္သစ္သစ္ ဒီမ်က္ႏွာက အေဟာင္း
ဘယ္ေလာက္ေဟာင္းေဟာင္း ဒီအိပ္မက္က အသစ္။

မုန္႔လုံးတို႔ ေရေပၚ
လူေပၚတိ႔ုဘီယာဆိုင္အခ်ိန္ျဖဳန္း
ကင္းေစ၊ေဝးေစ။

ကေလးတို႔ သင္တဲ႔ပညာ ဂလိုဘယ္ဆန္ေစ
လူႀကီးတို႔ရွာတဲ႔ေငြ ဂလိုဘယ္ဆန္ေစ
ခ်ဳိ႕တဲ့ေသာ ပညာရွင္မ်ား ဗိုက္ဝေစ
ဗိုက္႐ႊဲသူတို႔ ပညာမခ်ဳိ႕ပါေစနဲ႔။

ဆံပင္က နီေၾကာင္ျငား
စိတ္မေၾကာင္ေစ
စကတ္အလယ္က ကြဲေသာ္ျငား
ကိုယ္က်င္႔မ်ားလုံၾကေစ။
ဂ်င္းေဘာင္းဘီယဥ္ေက်းမႈ
ယာေတာထဲ ဟစ္ ေဟာ႔ျဖစ္ေစ။

ေခတ္ေရစီး ဆည္တည္ေဆာက္မရ
ကမၻာေခါင္းေဆာင္မ်ား ဆုံးျဖတ္ခ်က္မွန္ပါေစ
ႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ဆုံးျဖတ္ခ်က္မွန္ပါေစ
(ပိတ္ထားတဲ႔)
ေထာင္တံခါးမ်ားပြင္႔ေစ
(ပိတ္ထားတဲ႔)
စီးပြားေရးတံခါးမ်ားပြင္႔ေစ
မ်က္ႏွာေၾကာထက္ လက္ေၾကာမ်ားတင္းေစ။

အမွားကို အခ်င္းခ်င္း တီးတိုးေျပာေစ
ေဖ႔စ္ဘုတ္မွာ စေတးတပ္ မတင္ပါေစနဲ႔။
ေက်းလက္သားတို႔ ၿမိဳ႕တက္ေစ
ၿမိဳ႕ႀကီးသားတို႔ ဂလိုဘယ္ ဝင္ဆန္႔ေစ(မအူပါေစနဲ႔ ဘုရား)။
နားဝင္ပီယံျဖစ္မွ "လိုက္ခ္" သူေတြ ေလ်ာ႔ပါးေစ
စပ္ဖ်ဥ္းဖ်ဥ္းေဝဖန္မႈကို ႀကိဳဆိုသူ မ်ားေစ။
အရိွကို အရွိတိုင္းျမင္ရဲသူေတြမ်ားေစ
ဂႏၴဝင္ထဲက သာကီဝင္ေမာက္မာမႈေတြ ေလ်ာ႔ေစ။

တစ္ႏွစ္မွာ ၁၂ လ
ပဋိစၥသမုပၸါဒ္မွာလည္း ၁၂ ကန္႔
အဝိဇၨာ လွည့္တဲ႔စက္ရပ္ေစ
ပညာလွည့္တဲ႔စက္လည္ေစ။

(ကမ္းလက္)

Post a Comment