Inequalities of mankind


ကံ ကံ၏အက်ိဳး(ဗုဒၶဘာသာ) နဲ႔ လူ၊ လူ႔ဝန္းက်င္(လူမႈ သိပၸံ)
သတၲဝါတို႔ အသက္အတုိ အရွည္ ျပသနာ။(စူဠကမၼဝိဘဂၤသုတ္)
သိပၸံက ဗီဇနဲ႔ ဝန္းက်င္။ ဗုဒၶဘာသာက ပါဏာတိပါတ အက်ိဳးဆက္။
အသက္ရွည္ဖို႔
၁။ က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မႈစနစ္(ဝန္းက်င္)
၂။ က်န္းမာေရးအသိ ရွိမႈ(ဗီဇနဲ႔ ဝန္းက်င္)
၃။ သိသလို စနစ္တက် ေစာင္႔ေရွာက္မႈ(ဗီဇ)

ခ်မ္းသာၿပီး ေခတ္မွီ၊ ပညာတတ္တဲ႔ လူအဖြဲ႔အစည္းမွာ အထက္ပါအခ်က္သုံးခ်က္ ပို႔ျပည့္စုံသလို အသက္ေတြလည္း ပိုရွည္လာၾက။
ဒါဆို
၁။ ခ်မ္းသာၿပီး ေခတ္မွီ၊ ပညာတတ္တဲ႔ လူအဖြဲ႔အစည္းက လူတိုင္း အသက္ ရွည္သလား။
၂။ ဆင္းရဲၿပီး က်န္းမာေရးအသိမရွိတဲ႔ လူအဖြဲ႔အစည္းက လူတိုင္း အသက္တို သလား။
၃။ ခ်မ္းသာၿပီး ေခတ္မွီ၊ ပညာတတ္တဲ႔ လူအဖြဲ႔အစည္းထဲရွိ လူက အသက္ တိုၿပီး ဆင္းရဲၿပီး က်န္းမာေရးအသိမရွိတဲ႔ လူအဖြဲ႔အစည္းထဲရွိ လူက အသက္ ပိုရွည္တာ မရွိႏိုင္ဘူးလား။

ဒီအေျဖေတြကို "ဝန္းက်င္" မေပးႏိုင္။
ဗုဒၶဘာသာက "ကံ" လို႔ဆိုသည္၊ အျခားဘာသာေတြက "ဖန္ဆင္းရွင္အလိုေတာ္က်"လို႔ဆိုသည္။
သိပၸံလြန္သေဘာတရားတို႔အတြက္ (ဘာသာေရးမ်ားက) ကံႏွင္႔ ဖန္ဆင္းရွင္ ခြဲျခားသုံးသပ္ျခင္းသာထူးသည္။
ကံဝါဒ က အတၱကို ဗဟိုၿပီး ဖန္ဆင္းရွင္ဝါဒက ပရကို ဗဟိုျပဳသည္။
(ေရာဂါ ထူ၊ မထူ။ ႐ုပ္ေခ်ာ၊ မေခ်ာ။ ဆင္းရဲ၊ ခ်မ္းသာ စသည္ကို ဤနည္း အတိုင္း သုံးသပ္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။
(အဂၤါေန႔က "Inequalities of mankind"လက္ခ်ာႏုတ္ကို ဘာသာျပန္ လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။)

Post a Comment