ပီစာ စာေမးပြဲရမွတ္


ဒီႏွစ္ ပီစာ စာေမးပြဲရမွတ္မွာ ကြန္ဖ်ဴးရွပ္ႏိုင္ငံေတြ ထိပ္ေရာက္ေနတယ္။
ေခါက္ဆြဲစားတူ ဆက္ဆံေရးပဲေျပာေျပာ
တိုုက္ဂါးအေမေတြလို႔ပဲဆိုဆို
အာရွက စီးပြားေရးသာမက ပညာေရးပါ ေခါင္းေထာင္လာတဲ႔အခ်က္က အထင္ႀကီးစရာပါ။
ဒီအထဲမွ ပီစာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ရမွတ္ အတည္ၿငိမ္ဆုံးက ေတာင္ကိုရီးယားျဖစ္ေနတယ္။
လာမယ္႔ရာစုဝက္ရဲ႕ ႏိုင္ငံကို ဒီကေလးေတြက ပုံေဖာ္လိမ္႔မယ္။
ပညာေရးစီမံကိန္းဆြဲသူေတြဟာ အေနာက္ကို တရားေသအထင္ႀကီးေနလို႔ မရႏိုင္ေတာ႔ဘူးထင္တယ္။

Post a Comment