ေရႊတိဂုံကိတ္မုန္႔(စားၾကမလာ၊ ဘုရား ဘုရား)


ဘမရာပိ တုံးတို႔သည္၊ ပကၡရႏၲိ ပ်ံၾကကုန္၏။
ဒကာ။ ။ တုံးေတြကေတာ႔ ပ်ံမယ္မထင္ပါဘူး ကိုယ္ေတာ္။
ကိုယ္ေတာ္။ ။ ဒကာႀကီးက ဘာသိလို႔လဲ၊ ဒါ ဘုရားလက္ထက္က။ တုံးေတြလည္း ပ်ံခ်င္ပ်ံမွာေပါ႔။

ေရႊတိဂုံပိ ေရႊတိဂုံဘုရားကိုလည္း၊ ကိတ္မုန္႔ကရိတြာ ကိတ္မုန္႔အသြင္ျပဳ၍
ကတၱႏၲိ (Cut) ဥေရာပ ျမန္မာ တိုက္ရိုက္ ေလေၾကာင္းဖြင္႔ပြဲ၌ လွီး ျဖတ္ၾကေလ ကုန္၏။ တတၳ ထိုေနရာ၌၊ ျမန္မာအမ္ဘာဇဒမ္ပိ ဂ်ာမဏီ တာဝန္က် ျမန္မာသံအမတ္ကိုလည္း၊ ပႆ ီယတိ အူေၾကာင္ေၾကာင္နဲ႔ ရပ္ၾကည့္ေနသည္ကို ေတြ႔ျမင္အပ္၏။
ဒကာ။ ။ ေရႊတိဂုံဘုရားကေတာ႔ ကိတ္မုန္႔မျဖစ္ေလာက္ဘူးထင္ပါတယ္ ကိုယ္ေတာ္။
ကိုယ္ေတာ္။ ။ဒကာႀကီးက ဘာသိလို႔လဲ၊ ဒါျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေခတ္။ ေရႊတိဂုံဘုရားလည္း၊ ကိတ္မုန္႔ျဖစ္ခ်င္ ျဖစ္သြားမွာေပါ႔။

သီဟနာဒ

အဆိုအမိန္႔မ်ားႏွင္႔ဗဟုသုတဆိုင္ရာစာေပမ်ား မွ ဖိုတိုျဖစ္ပါသည္။
ဆရာသစၥာနီ ေပ႔ဂ်္မွ တဆင္႔ကူးယူထားျခင္းပါ။

Post a Comment