ဝမ္းနည္းဖြယ္ အပ္ဒိတ္မ်ား


စိတ္ဓာတ္လူစဥ္မမီတဲ႔ လူ(သို႔)အဖြဲ႔ရဲ႕ စကၠန္႔ပိုင္း လူစဥ္မမီ မွားယြင္းမႈ။
အသက္ ၃၀၀ ေက်ာ္ ေပးဆပ္ၿပီးေနာက္
အေျဖရွာယူေနရတဲ႔လူစဥ္မွီ လူေပါင္းမ်ားစြာ၊ နာရီေပါင္းမ်ားစြာ။
၂၁ရာစုရဲ႕ နည္းပညာစစ္တန္း။ ဟိုက္တက္(ခ္) လုံၿခဳံေရး၊ ဟိုက္တက္(ခ္)အၾကမ္းဖက္ေရး။
နည္းပညာမွားယြင္းမႈက အန္လိုက္ကလီ တဲ႔။
၂၅ ရက္ေန႔က ပို႔စ္ကို(ေဆာ႔စ္ ပလိစ္) ဆိုတဲ႔ ကြန္မင္႔ေတြကို မေျဖႏိုင္ေပမဲ႔
ဒီေန႔ေတြ႔ရွိသမ်ွ(ဖြင္႔ေျပာသမ်ွ) အထိ ဒီအမွန္တရားကေန မေသြဖယ္ေသးဘူး။
ဘိုးအင္းေလယဥ္ကုမၸဏီရယ္၊ မေလးရွားအစိုးရရယ္၊ အၾကမ္းဖက္အုပ္စုရယ္။

Post a Comment