ေအးစက္စက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး


သဲပုံေစတီတည္ၾကတယ္၊ ေဘးကတိုင္လို႔ အေနကဇာတင္ခြင္႔ မရခဲ႔ၾကဘူး။
တရားစခန္းဖြင္႔တယ္၊ ေဘးကတိုင္လို႔ ေဒၚလာသုံးေထာင္စီ ဒါဏ္အရိုက္ ခံရတယ္။(တိုင္သူကို သိၾက၊ ရိပ္မိၾကတယ္)
ကိုယ္႔ႏိုင္ငံမွ မဟုတ္ဘဲေလ။
ဒါေပမဲ႔ လက္ရွိအေနအထားက ကိုယ္႔ႏိုင္ငံ ဟုတ္၊ မဟုတ္နဲ႔မဆိုင္ဘူး။
နယ္စည္းျဖတ္လာတဲ႔ တင္းမာမႈ၊ မုန္းတီးမႈေတြ။
စကၤာပူက အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို လုံးဝကိုင္ထားႏိုင္တယ္၊(အနည္းဆုံးေတာ႔ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ)
ဥပေဒေအာက္ကလူေတြၾကားမွာ စစ္ေအး(Cold War)မဟုတ္ေတာ႔တဲ႔ ေအး စက္စက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး(Cold Peace) ရွိေနဟန္ပါပဲ။

Post a Comment