အဖိုးသိမသြားတဲ႔ ေရမ်က္ႏွာျပင္ ျပႆနာ (ျပန္တင္)


ကမၻာႀကီး ပူေႏြးမႈေၾကာင္႔ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာ ျမင္႔တက္လာရသည္ ဟုဆို သည္႔ ေက်ာင္းဆရာေလး စကားကို အဖိုးက လက္မခံပါ။
" မဟုတ္မဟပ္ေတြ မေျပာစမ္းပါနဲ႔ ၊ ေနပူလို႔ ေရခန္းတာပဲ ရိွတယ္။ ဘယ္ကလာ ေရတက္ရမွာတုန္း၊ မယုံရင္ ငါ႔လယ္ကို ၾကည္႔ " ဟု အဖိုးက ေက်ာင္း ဆရာေလးကို ေငါက္သည္။

ဝင္ရိုးစြန္း ေရခဲေတာင္ေတြ အရည္ေပ်ာ္ျခင္းထက္ တျဖည္းျဖည္း ခန္းေျခာက္ လာေနတဲ႔ သူ႕ လယ္ကြက္ကိုပဲ နားလည္တဲ႔ အဖိုးဟာ သူ႕ဒႆန နဲ႔ သူပဲ မွန္ေနရရွာသည္။

သိ႔ုေသာ္ ဤဒႆန မွ်ျဖင့္ပင္ သူ႕ဝန္းက်င္၊ သူ႕ဘဝ အ တြက္ေတာ႔ ျပည္႔ စုံေနပါျပီ။ အဖိုးက လယ္သမားသာျဖစ္သည္။ သူ႕ လယ္ ထဲ ေရရွိလွ်င္ သူ႕ စပါးေအာင္မည္။
သီတင္းကၽြတ္ေနပူကို သူမုန္းသည္။ ေရခဲေတာင္ေတြကို အရည္ေပ်ာ္ေစ ျခင္းေၾကာင္႔ ကား မဟုတ္။ လယ္ထဲကေရကို ခမ္းေစေသာေၾကာင္႔ ျဖစ္ သည္။

ထိုစဥ္ စံလွထြန္း ဆိုသည္႔ တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡေဟာင္းက
" အဖိုးေျပာတာမွန္တယ္၊ ဟိုေကာင္ မသိလို႔ ေလွ်ာက္ေျပာတာ " ဟု ေထာက္ခံေပးလိုက္သည္။
ေက်ာင္းဆရာေလးလည္း ဦးစံလွထြန္းကပါ ေထာက္ခံေနသျဖင္႔ သူေျပာခ်င္ ႐ွင္းျပခ်င္ေနသည္႔ ဂလိုဘယ္ ဝမ္းမင္း ကိစၥ ေျပာမရေတာ႔။
တကယ္ေတာ႔ စက္မႈ တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡေဟာင္း ဦးစံလွထြန္းကလည္း ဂလိုဘယ္ ဝမ္းမင္း ကိစၥေလာက္ေတာ႔ သိပါသည္။
သို႔ေသာ္ လယ္ ေရမလုံေလာက္မွာ စိုးရိမ္ျပီး ပူပင္ေနရေသာ အသက္ ၈၄ ႏွစ္ ရိွ အဖိုးေရွ႕မွာ မေျပာသင္႔လုိ႔ မေျပာဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္လိုက္ျခင္း သာ ျဖစ္ ပါသည္။
သူ႕ ဒႆနဲ႔ သူပဲ ရွိပါေစ။

အကယ္၍ အဖိုးက ၁၈ ႏွစ္သား ဆိုေသာ္ ဦးစံလွထြန္းက တစ္မ်ိဳး ေျဖေကာင္း ေျဖပါလိမ္႔မည္။ ဦးစံလွထြန္းစကားဆိုလ်င္ အဖိုးကလည္း " စံလွထြန္း ေျပာတာဆို ဟုတ္မွာ " ဟု ခံယူရွာေပမည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ အသက္ ၈၆ ႏွစ္မွာ ကြယ္လြန္သြားရွာေသာ အဖိုးသည္ ကမၻာႀကီး ပူေႏြးမႈေၾကာင္႔ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာ ျမင္႔တက္လာရသည္ ဟုဆို သည္႔ သိပၸံ အျမင္ကို သိမသြားရရွာပါ။ သို႔ေသာ္ အဖိုးဘဝမွာ ဒါ မသိလည္း လယ္ထဲ ေရရွိေနလွ်င္ ျဖစ္ပါသည္။ စိတ္ခ်မ္းသာေနရွာသည္။ လယ္ထဲက ေရကသာ ေျမးကို ရွင္ျပဳေပးႏိုင္သည္ ဟု ယုံၾကည္ထားေသာေၾကာင္႔ ျဖစ္ဟန္တူပါသည္။
သူ႕ ဒႆနဲ႔ သူပဲ ရွိပါေစ။

(posted on 15/11/2012)
 သီဟနာဒ

Post a Comment