အေရွ႕နဲ႔အေနာက္ မတူၾကဘူး (၂)


ေဘာ႔စ္က "ခုန္၊ ခုန္ (Jump.jump)" လို႔ ခိုင္းရင္
၁။ အေနာက္တိုင္းသားက "Why?" လို႔ေျပာတယ္။
၂။ ဂ်ပန္နဲ႔ တ႐ုတ္က "How high?" လို႔ ေသခ်ာေအာင္ ထပ္ေမးတယ္။
၃။ အိႏၵိယန္းနဲ႔ မေလးကေတာ႔ "အခ်ိန္မရွိေတာ႔ဘူး၊ ေနာက္ေန႔မွ"တဲ႔႔။
၄။ ထိုင္းက"တီရွပ္အနီနဲ႔ေကာင္ကို သြားခိုင္း"လို႔ ေဘာလီေဘာကစားတယ္။
၅။ ျမန္မာက "ဟုတ္ကဲ႔ အဘ" တဲ႔၊
ခဏေနေတာ႔မွ"ဘာကြ၊ ဒါ ဒီမိုကေရစီေခတ္ ကြ" တဲ႔။
(၃၊ ၄၊ ၅ က က်ေနာ္ပြားထားတာပါ)

Post a Comment