မိုးေတြ ရြာဆဲပဲလား အေဖ


"ငါ႔သား၊ မိုးေတြသိပ္႐ြာေနတယ္၊ လယ္ကန္သင္းေတြ က်ိဳးကုန္မွာစိုးရတယ္။ အေဖတို႔ လယ္ထဲဆင္းၾကည့္ရေအာင္"
အိပ္ေနတဲ႔ က်ေနာ္႔ကို အေဖက တိုးတိုးေလး လႈပ္ႏႈိးပါတယ္။ လယ္က ႐ြာနဲ႔ သုံးမိုင္ေလာက္ေဝးမယ္ ထင္တယ္။ အိပ္ယာက မထခ်င္ထခ်င္ က်ေနာ္က
"အေဖ၊ က်ဳပ္ ဖိနပ္သည္းႀကိဳးျပတ္ေနတယ္၊ စီးလို႔မရေတာ႔ဘူး"
"အေဖ႔ဖိနပ္ကို စီး၊ ေပါက္ျပားကိုယူ၊ လာ အျမန္သြားရေအာင္"
ဒီလိုနဲ႔ ရြာကထြက္ခဲ႔ၾကတယ္။ ခပ္တည္းတည္း အေဖ႔ဖိနပ္ကလည္း ေခ်ာင္း ကိုေက်ာ္ေတာ႔ ျပတ္သြားျပန္ေရာ။
ဒီေတာ႔ ေတာသား၊ လယ္သမား၊ သိန္းေဖျမင္႔ အသည္းစြဲ၊ လက္ဝဲယိမ္းတဲ႔ အေဖက
"ခရီးက မဆုံးေသးေတာ႔ ဖိနပ္မပါလည္း ဆက္ေလ်ွာက္ရမွာပဲ ငါ႔ သားေရ။ ဖိနပ္မပါရင္ ဆူး၊ ခလုတ္ကို ပိုၿပီးဂ႐ုစိုက္ ေပါ႔" လို႔ ေျပာခဲ႔ပါတယ္။
ဖိနပ္မပါရင္ ဆူး၊ ခလုတ္ကို ပိုၿပီးဂ႐ုစိုက္ ေပါ႔..
ဖိနပ္မပါရင္ ဆူး၊ ခလုတ္ကို ပိုၿပီးဂ႐ုစိုက္ ေပါ႔....
ဖိနပ္မပါရင္ ဆူး၊ ခလုတ္ကို ပိုၿပီးဂ႐ုစိုက္ ေပါ႔......
က်ေနာ္တို႔ ေမာလ်တိုင္း အေဖေတြက ေရတိုက္ရင္းခရီးျပင္းကို ေမာင္းႏွင္ေန တတ္ပါတယ္။

"ငါ႔သား၊ မိုးေတြသိပ္႐ြာေနတယ္၊ လယ္ကန္သင္းေတြ က်ိဳးကုန္မွာစိုးရတယ္။ အေဖတို႔ လယ္ထဲဆင္းၾကည့္ရေအာင္"
အိပ္ေနတဲ႔ က်ေနာ္႔ကို အေဖက တိုးတိုးေလး လႈပ္ႏႈိးပါတယ္။ လယ္က ႐ြာနဲ႔ သုံးမိုင္ေလာက္ေဝးမယ္ ထင္တယ္။ အိပ္ယာက မထခ်င္ထခ်င္ က်ေနာ္က
"အေဖ၊ က်ဳပ္ ဖိနပ္သည္းႀကိဳးျပတ္ေနတယ္၊ စီးလို႔မရေတာ႔ဘူး"
"အေဖ႔ဖိနပ္ကို စီး၊ ေပါက္ျပားကိုယူ၊ လာ အျမန္သြားရေအာင္"
ဒီလိုနဲ႔ ရြာကထြက္ခဲ႔ၾကတယ္။ ခပ္တည္းတည္း အေဖ႔ဖိနပ္ကလည္း ေခ်ာင္း ကိုေက်ာ္ေတာ႔ ျပတ္သြားျပန္ေရာ။
ဒီေတာ႔ ေတာသား၊ လယ္သမား၊ သိန္းေဖျမင္႔ အသည္းစြဲ၊ လက္ဝဲယိမ္းတဲ႔ အေဖက
"ခရီးက မဆုံးေသးေတာ႔ ဖိနပ္မပါလည္း ဆက္ေလ်ွာက္ရမွာပဲ ငါ႔ သားေရ။ ဖိနပ္မပါရင္ ဆူး၊ ခလုတ္ကို ပိုၿပီးဂ႐ုစိုက္ ေပါ႔" လို႔ ေျပာခဲ႔ပါတယ္။ဖိနပ္မပါရင္ ဆူး၊ ခလုတ္ကို ပိုၿပီးဂ႐ုစိုက္ ေပါ႔..
ဖိနပ္မပါရင္ ဆူး၊ ခလုတ္ကို ပိုၿပီးဂ႐ုစိုက္ ေပါ႔....
ဖိနပ္မပါရင္ ဆူး၊ ခလုတ္ကို ပိုၿပီးဂ႐ုစိုက္ ေပါ႔......
က်ေနာ္တို႔ ေမာလ်တိုင္း အေဖေတြက ေရတိုက္ရင္းခရီးျပင္းကို ေမာင္းႏွင္ေန တတ္ပါတယ္။

Post a Comment