ဝန္ႀကီးစြာေစာ္ကဲ ဟဲ ဟဲ


သမိုင္းမွာ မင္းႀကီးစြာေစာ္ကဲ
က်ေနာ္တိုေခတ္႔မွာ ဝန္ႀကီးစြာေစာ္ကဲ
(လူဆိုေတာ႔ ေထာင္းကနဲ ျဖစ္သြားရွာတာေပါ႔)

မေကြးၿမိဳ႕အစြန္ ျမသလြန္မွာ အတူဖူးခဲ႔တာေတြ
ဘယ္အေကာင္မွ ေ- ာက္ဂ႐ုမစိုက္ဘူး
ပုဆိုးလွန္ျပလိုက္မယ္(ဟင္)
ေရွ႕ကခ်မယ္႔လူနဲ႔ ေနာက္ကခ်မယ္႔လူပဲ ရွိတယ္
(ဘယ္က၊ ညာက၊ အေပၚက၊ ေအာက္က???)
လုပ္ခ်င္တာလုပ္မယ္
ဟိုမေအ... ဒီမေအ...(ဟိုက္)
မေက်နပ္ရင္ လဲေသ
ဒီအခ်ိန္ အေမ႔ႏို႔သြားစို႔ရင္ ပါးအ႐ိုက္ခံရမယ္(ေအာ္)
ေျပာရင္ တစ္ျပားမွ လုပ္မေပးဘူး
လုပ္မေပးလို႔ တိုင္ခ်င္ရင္ တိုင္(က်န္း.. က်န္း)
ရွင္းတယ္ေနာ္ (ဝုတ္ ဝုတ္ ဝုတ္၊ ေနာက္မွ ေခြးေဟာင္သံမ်ား)
လုပ္ခ်င္လုပ္ မလုပ္ခ်င္ေန က်ေနာ္တိုု႔နဲ႔ ဘာမွမဆိုင္ဘူး
အစိုးရေစာ္ကားတဲ႔ေကာင္ ေဆာ္မွာပဲ
မရရင္ အခ်ဳပ္ထဲထည့္မွာပဲ(ကေလး ငိုသံမ်ား)
ေ- ာက္႐ူးေတြေျပာတာ မယုံနဲ႔
အႏိုင္က်င္႔လို႔ ျပႆနာတက္တာ ဒါပဲ။ (ဟုတ္)
ကဲ သြားမယ္ေနာ္ အားလုံး
(ေနာက္လည္းႀကဳံရင္ ဝင္ခဲ႔အုံး ေနာ္႔)

ျပည္သူေတြ ေရသန္႔မလုိေတာ႔ပါ
ဝန္ႀကီးစြာေစာ္ကဲ... ဟဲ ဟဲ။ ။

Post a Comment