ဉာဏ္စိုးေရ


"ဘာသာေဘဒဆိုတာ ဒီလို နားလည္ရမယ္လို႔ သင္ေပးခ့ဲတ့ဲ
ဆရာႀကီး ဦးျမင့္ေဆြ မဟာဝိဇၨာ
(လန္ဒန္)ဒီေန႔ ကြယ္လြန္သတ့ဲ" တဲ႔လား။

ကိုယ္႔စကားကို ျပန္ငွားၿပီး ေျပာရဦးမွာပဲ
ရာသီက ကာရန္မညီရေသးတဲ႔အထဲ
ေသျခင္းတရားက လက္ရဲဇက္ရဲရွိလြန္းတယ္။
မေသသူ မရွိေပမဲ႔
မေသသင္႔ေသးသူေတာ႔ ရွိရမယ္ေလ။
ဦးေဌးေအာင္
အခု ဦးျမင့္ေဆြ။

source: http://www.dhammavideo.com/media/4324/1/

Post a Comment