လူႀကိဳက္မ်ားမွဳ


အဆုံးအမခ်င္း လုံးဝနီးပါးတူေနေပမဲ႔ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ လႈပ္ ရွားမႈ၊ စည္းရုံးေရးစြမ္းရည္၊ လူထုအမွန္လိုေနတဲ႔ စိတ္သက္သာရာကို ေပး စြမ္းႏိုင္မႈစတာေတြအေပၚမူတည္ၿပီး လူႀကိဳက္မ်ား၊ မမ်ားကို ႏႈိင္းယွဥ္ျပသမႈ တစ္ခုပါ။ ရင္းႏွီး၊ ေႏြးေထြး၊ ေရွးရိုးမဆန္၊ ဆက္ဆံရလြယ္ကူ၊ နားေထာင္ေပး တတ္တဲ႔နား စတာေတြပါဝင္ပါတယ္။ အခ်ဳပ္က မ်က္ႏွာေၾကာတင္းတင္းနဲ႔ ဟိတ္ႀကီးဟန္ႀကီး မလုပ္ဘူးေပါ႔။

In Brazil in the early 1990s, for instance, 20 percent of the population identified themselves as Protestant and 73 percent as Catholic, yet on Sundays 20 million people were in Protestant churches and about 12 million were in Catholic ones.

The Clash of Civilization. P 99

Post a Comment