ေဖေဖနားမလည္ပါဘူး


ငါးႏွစ္သားေကာင္ေလးက သူ႔သူငယ္ခ်င္းေကာင္မေလးဆီ စာေရးေနတာ
"ငါ႔သားက ဘာစာေတြေရးေနတာလဲ"
"သား သူငယ္ခ်င္းေကာင္မေလးဆီ ခ်စ္ေၾကာင္း၊ သတိရေၾကာင္း စာေရးေန တာပါ"
"ဟင္ သားက စာေရးတတ္လို႔လား"
"မေရးတတ္ေတာ႔ေရာ အေၾကာင္းလားေဖေဖ၊ သူလည္း စာမွ မဖတ္ တတ္ေသးတာ။
မေရးတတ္၊ မဖတ္တတ္လည္း ဒါ အခ်စ္ကိုျပတာပဲ၊ ဒါေတြကို ေဖေဖ နားမလည္ပါဘူး"

Post a Comment