ေမးခြန္းေတြကတိက်သေလာက္ အေျဖ ေဝ႔လည္ေၾကာင္ပတ္


ကမ္းလက္ shared 7Day News Journal's video.
 
ဘီဘီစီဆရာက အမ်ားႀကီးေႏွးထားၿပီး တစ္လုံးခ်င္း စီေျပာေနတာကို သမၼတႀကီးအတြက္ ျမန္ေနတုံး။
ေမးခြန္းေတြကတိက်သေလာက္ အေျဖ ေဝ႔လည္ေၾကာင္ပတ္။
နည္းနည္း လစ္စင္းနင္းေကာင္းတဲ႔လူဆိုရင္ သမၼတႀကီးျမန္မာစကားထက္ ဘီဘီစီအဂၤလိပ္က ပိုရွင္းလို႔ အဂၤလိပ္လိုကိုပဲ အားျပဳနားေထာင္ၾကဖို႔ အႀကံျပဳပါတယ္။
 
 

Burma's Thein Sein: 'Aung San Suu Kyi could be president'
ဘီဘီစီသတင္းဌာန၏ Hardtalk အစီအစဥ္တြင္ ဦးသိန္းစိန္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျဖၾကားစဥ္
Posted by 7Day News Journal on Sunday, September 30, 2012

Post a Comment