အေျခအေနအရ


ျမန္မာအစိုးရလည္း အဲဒီ "အေျခအေနအရ" နဲ႔ ဒုကၡေရာက္ေနတာေနမွာ။
တရုတ္ျပည္မွာ ကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္ကကို "အေျခအေနအရ" စာခ်ဳပ္ဆိုတာရွိေနတာ။
အေမရိကန္ေတြက "အေျခအေနအရ" ဆိုတာကို လုံးဝနားမလည္ႏိုင္ဘူး။ စာခ်ဳပ္ကစာခ်ဳပ္ေပါ႔။ ဘာအေျခအေနေတြ ထပ္ရေနရမွာလဲ၊ အဲလို။ စာခ်ဳပ္မခ်ဳပ္ခင္ အကုန္ညွိ၊ စာခ်ဳပ္ၿပီးရင္း ၿပီးၿပီ။
"အေျခအေနအရ" နဲ႔ ရႈပ္ေနၾကတာ။
(Mr China)

Post a Comment