ေဖ႔စ္ဘုတ္ကစၥည္းသဒၵါ


"ဟာ" ေရွ႕မွာရွိေသာ "ဥ" သရ၊ "အို" သရ "ဩ" သရတို႔သည္ တခါတရံ၌ "ဝ" အျဖစ္သို႔ေရာက္ကုန္၏။
ျပယုဂ္ကား ကိုယ္႔ဟာကို၊ ကြကို။ သူ႔ဟာသူ သြသူဟူသည္တည္း။

Post a Comment