ဒီေခတ္မွာ


"သမီးရယ္၊ ဒီလူႀကီးက အရက္ေသာက္လို႔ မယူခ်င္ဘူးရယ္လို႔၊ ဒီေခတ္မွာ အရက္ေသာက္တဲ႔လူနဲ႔ ပိုက္ဆံစုတ္က ေရွာင္လို႔မလြတ္ဘူး သမီးရဲ႕"
(ရြာမွ မိဘတစ္ေယာက္က သမီးကို နားခ်သည့္စကား)

Post a Comment