ကူညီၾကပါအုံးဗ်ိဳ႕။


ကားအိတ္စ္ပတ္ေတြ၊ အင္ဂ်င္နီယာေတြ လုပ္ၾက၊ ကူညီၾကပါအုံးဗ်ိဳ႕။
"Ignition coils" ကို ျမန္မာလို ဘယ္လိုေခၚပါသလဲ။ ဂူဂဲလ္မွာ ပုံေတြ႔ေနရေပမဲ႔ မေခၚတတ္လို႔ပါ။

Post a Comment