ေလွစီး ဒုကၡသည္မ်ား


ေဒၚစုကလည္း ႏိုဘယ္ဆုကိုင္ထားေတာ႔ ဒီေလာက္ပဲ ေျပာလို႔ရမွာပဲ။
ဒါေပမဲ႔ ဟန္တင္တန္က ဒီထက္အမ်ားႀကီး ပိုျပတ္သားတယ္။
မြတ္စလင္လူဦးေရေၾကာင္႔ ၂၀ ရာစုေႏွာင္းပိုင္းနဲ႔ ၂၁ ရာစု အစပိုင္းမွာ ဒါေတြျဖစ္မယ္လို႔ ႀကိဳတင္နိမိတ္ဖတ္ၿပီးသား။

Post a Comment