ဘီဘီစီ အေမး သမၼတဒကာႀကီး အေျဖ


ဘီဘီစီ အေမး။ ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ စစ္တပ္က ျပဳမူခဲတာေတြ အတြက္ ေနာင္တ ရမိတယ္လို႔ ေတာင္းပန္စကားေျပာႏိုင္ပါသလား
သမၼတဒကာႀကီး အေျဖ။ ။ ဒါမိ်ဳးေတြက အျခားႏိုင္ငံေတြမွာလည္း ျဖစ္ခဲ႔တာပါပဲ..............။

ဘီဘီစီ အေမး။ ။အေျခခံဥပေဒကို သမၼတႀကီးတစ္ေယာက္ထဲနဲ႔ ျပင္လို႔မရႏိုင္ဘူးဆိုတာေတာ႔ ကၽြန္ေတာ္လည္း သိပါတယ္။ သမၼတႀကီးရဲ႕ တစ္ဦးတည္းအျမင္အရ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္သင္႔တယ္လို႔ထင္ပါသလား။
သမၼတဒကာႀကီး အေျဖ။ ။ ဒါက ကၽြန္ေတာ္႔တစ္ေယာက္ထဲနဲ႔ လုပ္လို႔မရပါဘူး.................................။

Post a Comment