ဒီ....ဘုန္းႀကီးေတြသိမွာပဲ


ဒီ....ဘုန္းႀကီးေတြသိမွာပဲ။ စမတ္ဖုန္းေတြဆိုတာ.....မွာပဲ၊ ေဖ႔စ္ဘုတ္သုံးရင္.... သိမွာပဲ။ ဒီမွာ ေျပာမယ္ ဘုန္းႀကီး၊ ဘုန္းႀကီး အဲ႔ ဘုန္းႀကီး မေျပးနဲ႔။
ဘုန္းႀကီးက မေျပးပါ။ တရားရုံးခ်ဳပ္ေရွ႕ကေန ေလွေလွာ္၍သာ ထြက္သြားေလသည္။

Post a Comment