Bill Cosby "I'm 83 and Tired" - က်ေနာ္ ၾကားရတာ စိတ္ကုန္ေနၿပီ


က်ေနာ္ စိတ္ကုန္ေနၿပီ။ က်ေနာ္႔အသက္ ၈၃၊ ၁၇ႏွစ္ကအစ National Serviceကာလကလြဲရင္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ အလုပ္ႀကိဳးစားခဲ႔၊
က်န္းမာေရးအဆိုးႀကီးမဟုတ္ရင္ တစ္ပတ္ နာရီ ၅၀၊ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ အတြင္း က်န္းမာေရးခြင္႔ မယူခဲ႔။
လစာမဆိုးေပမဲ႔ လစာေၾကာင္႔လုပ္တာမဟုတ္ လုပ္ရမွာမို႔သာ လုပ္ခဲ႔။
စီးပြားေရးတြက္ တြက္ရင္ အနားယူျခင္ကပင္ သိပ္မစြံတဲ႔အိုင္ဒီယာ၊
က်ေနာ္ ပင္ပမ္းလွၿပီ အလြန္အမင္းပင္ပမ္းေနၿပီ။


က်ေနာ္ ၾကားရတာ စိတ္ကုန္ေနၿပီ။
က်ေနာ္႔ေခၽြးနဲစာကို က်ေနာ္လို အလုပ္မႀကိဳးစားသူေတြအတြက္ ဖဲ႔ေဝ၊
က်ေနာ္ ၾကားရတာ စိတ္ကုန္ေနၿပီ။
က်ေနာ္႔ေခၽြးနဲစာကို အစိုးရက လုယူ၊ လူပ်င္းေတြကိုေဝငွ။

က်ေနာ္ၾကားရတာစိတ္ကုန္ေနၿပီ။"အစၥလာမ္ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး"ဘာသာတဲ႔။
မိသားစုဂုဏ္တက္ဖို႔ ညီမ၊ အမေတြ၊ဇနီးေတြ၊ သမီးေတြကို သတ္ေနၾကတဲ႔ မြတ္စလင္ သတင္းေတြအၾကား။
မဆိုစေလာက္အမွာေလးအတြက္ အၾကမ္းဖက္႔ မြတ္စလင္ သတင္းေတြ အၾကား။
ယုံၾကည္မႈမတူလို႔ ခရစ္ယန္ေတြ ဂ်ဴးေတြကို သတ္ေနၾကတဲ႔ မြတ္စလင္ သ တင္းေတြအၾကား။
ေက်ာင္းသူေတြေၾကာင္႔ ေက်ာင္းေတြကိုမီးရွို႕ေနတဲ႔ မြတ္စလင္ သတင္းေတြ အၾကား။
အဓမၼအက်င္႔ခံရတဲ႔ ကေလးမငယ္ကို ကာေမသုနဲ႔စြပ္စြဲ ေက်ာက္ခဲနဲ႔ ထု သတ္ေနၾကတဲ႔ မြတ္စလင္ သတင္းေတြအၾကား။
...............................(ဘာသာမျပန္ရက္)
ဒါေတြအားလုံး ကိုရန္နဲ႔ ရွာရီးယားက်မ္းစာထဲကအတိုင္း အလႅာအရွင္ျမတ္ အတြက္..မြတ္စလင္ သတင္းေတြအၾကား။

က်ေနာ္ ၾကားရတာ စိတ္ကုန္ေနၿပီ။
ဆတ္ဆတ္ထိမခံ ယဥ္ေက်းမႈေတြ အေၾကာင္း
ေဆာ္ဒီအာေရးဗ်နဲ႔အာရပ္ႏိုင္ငံေတြက ေရနံကရတဲ႔ေငြေတြနဲ႔
ေအာစေတးလ်၊ နယူးဇီလန္၊ ယူေက၊ အေမရိကနဲ႔ ကေနဒါမွာ
ဗလီေတြ၊ အစၥလာမ္မစ္ေက်ာင္းေတြေဆာက္၊ အာဃာတ တရားေတြ ပို႔ခ်၊
ဟိုႏိုင္ငံေတြက အဲသလို လုပ္ခြင္႔မျပဳသလို
ေဆာ္ဒီအာေရးဗ်နဲ႔ အာရပ္ႏိုင္ငံေတြကို ေမတၱာနဲ႔ ခႏၱီတရားသင္ၾကားေပးဖို႔လည္း ဘယ္သူမွ မတိုက္တြန္းၾကဘူး။
က်ေနာ္ ၾကားရတာ စိတ္ကုန္ေနၿပီ။

ဆက္ရန္ -

*****
(အဆင္ေျပရင္ဘာသာျပန္ပါမယ္၊ အခုေတာ႔ အီးလိုပဲ တင္လိုက္ပါတယ္။)

I'm 83. Except for brief period in the 50's when I was doing my National Service, I've worked hard since I was 17. Except for some serious health challenges, I put in 50-hour weeks, and didn't call in sick in nearly 40 years. I made a reasonable salary, but I didn't inherit my job or my income, and I worked to get where I am. Given the economy, it looks as though retirement was a bad idea, and I'm tired. Very tired.

I'm tired of being told that I have to "spread the wealth" to people who don't have my work ethic. I'm tired of being told the government will take the money I earned, by force if necessary, and give it to people too lazy to earn it.

I'm tired of being told that Islam is a "Religion of Peace," when every day I can read dozens of stories of Muslim men killing their sisters, wives and daughters for their family "honor"; of Muslims rioting over some slight offense; of Muslims murdering Christian and Jews because they aren't "believers"; of Muslims burning schools for girls; of Muslims stoning teenage rape victims to death for "adultery"; of Muslims mutilating the genitals of little girls; all in the name of Allah, because the Qur'an and Shari'a law tells them to.

I'm tired of being told that out of "tolerance for other cultures" we must let Saudi Arabia and other Arab countries use our oil money to fund mosques and madrassa Islamic schools to preach hate in Australia , New Zealand , UK , America and Canada , while no one from these countries are allowed to fund a church, synagogue or religious school in Saudi Arabia or any other Arab country to teach love and tolerance..

I'm tired of being told I must lower my living standard to fight global warming, which no one is allowed to debate.

I'm tired of being told that drug addicts have a disease, and I must help support and treat them, and pay for the damage they do. Did a giant germ rush out of a dark alley, grab them, and stuff white powder up their noses or stick a needle in their arm while they tried to fight it off?

I'm tired of hearing wealthy athletes, entertainers and politicians of all parties talking about innocent mistakes, stupid mistakes or youthful mistakes, when we all know they think their only mistake was getting caught. I'm tired of people with a sense of entitlement, rich or poor.

I'm really tired of people who don't take responsibility for their lives and actions. I'm tired of hearing them blame the government, or discrimination or big-whatever for their problems.

I'm also tired and fed up with seeing young men and women in their teens and early 20's be-deck them selves in tattoos and face studs, thereby making themselves un-employable and claiming money from the Government.

Yes, I'm damn tired. But I'm also glad to be 83.. Because, mostly, I'm not going to have to see the world these people are making. I'm just sorry for my granddaughter and their children. Thank God I'm on the way out and not
on the way in.

There is no way this will be widely publicized, unless each of us
sends it on!
This is your chance to make a difference.

" I'm 83 and I'm tired. If you don't forward this you
are part of the problem".

Post a Comment