ကံ႔ေကာ္၊ အင္ၾကင္း(လပတ္လည္)


ဒီေန႔ ထူးထူးျခားျခား ပန္းဓာတ္ပုံေတြ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။
အထူးသျဖင္႔ ပင္လုံးကၽြတ္ပြင္႔ေနတဲ႔ ကံ႔ေကာ္ပင္ပ်ိဳေလးပါ။
တရုတ္ေတြကေတာ႔ လာမယ္႔ ၃၁ ရက္ေန႔မွာ က်ေရာက္မယ္႔
၅၄ ႏွစ္ေျမာက္(မဂၤလဝိဟာရ)ေက်ာင္းရဲ႕ႏွစ္ပတ္လည္အတြက္
မဂၤလာရွိတဲ႔ႏွစ္လို႔ ယုံၾကည္ၾကမွာ မလြဲပါဘူး။
ကံ႔ေကာ္နဲ႔ အင္ၾကင္းကလည္း ဘာသာေရးနဲ႔ ႏႊယ္ေနတဲ႔ ပန္းေတြမဟုတ္လား

Post a Comment