စစ္တပ္တခ်ိဳ႕၏ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္(Revolution ဟုလည္းဆိုၾက) (၇) ခ်က္


(တပ္မေတာ္ေန႔ကို (ေနာက္က်သြားတယ္၊မအားလို႔) ဂုဏ္ျပဳျခင္း)

၁။ မရွိမဲ႔၊ ရွိမဲ႔ လူအင္အား၊ လက္နက္အင္အားျဖင္႔ တပ္မေတာ္ စတင္ဖြဲ႔စည္း။

၂။ ကိုလိုနီဘဝမွလြတ္ေျမာက္၊ လြတ္လပ္ေရးရေအာင္ေဆာင္ရြက္။

၃။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး အခ်င္းခ်င္း ကြဲၾက၊ၿပဲၾက။ ေတာခိုၾက၊ ဗိုလ္လုၾက။ ေဆာ္ၾက၊ ပေလာ္ၾကစသည္။

၄။ အရပ္သားအစိုးရကို ျဖဳတ္ခ်၊ စစ္တပ္က အဏာသိမ္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ေခ်ာက္ ထဲမက်မွီ လက္တစ္လုံးအလိုမွာ ကယ္တင္ၾက(အဲသလို ေျပာၾက။ ဟုတ္၊ မဟုတ္ စုံစမ္းဆဲ)

၅။ "ခဏ"က "ထာဝရ" ျဖစ္။ သမၼတရာထူးနဲ႔ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ရာထူး မွားယြင္း၊ ညႊန္ၾကားေရးမႉးနဲ႔ ဗိုလ္မႉးရာထူး မွားယြင္း (စသည္၊ ေတာ္ေတာ္မ်ားတယ္၊ အားလုံးနီးပါး)။

၆။ က်ားထိုရင္း၊ စစ္တုရင္ထိုးရင္း၊ အင္တာနက္ ဂိမ္းကစားရင္း ႏိုင္ငံကို ခ်မ္းသာလာေလမလား ေျပာင္းလဲၾကည့္(အူတူတူေတြက၊ အဟုတ္ထင္၊ ခ်ီးမြမ္း၊ မာစတာဘရိန္းႀကီး စသည္၊ (စတာလင္လို၊ ဟစ္တလာလို။ တကယ္ က အတၱထူထဲမႈထက္ ပိုဟန္မတူ၊ ဟုတ္၊ မဟုတ္ စုံစမ္းဆဲ )

၇။ မရေတာ႔တဲ႔အဆုံး ပခုံးေပၚက ၾကယ္ပြင္႔ျဖဳတ္၊ မ်ိဳးခ်စ္သူရဲေကာင္း လုပ္ ၊ ေရြးေကာက္ပြဲႏိုင္ေအာင္ျပင္ဆင္(နည္းမ်ိဳးစံု သုံးလာႏိုင္)။ က်န္သူ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ စကားအတိုင္း)စစ္တန္းလ်ားကို ျပန္သြား(သို႔) တျဖည္းျဖည္း ေခ်ာင္ ကပ္။ (ဥပမာ ဆူဟာတို ဟဲဟဲ)

(က်န္သူဟူသည္ ဘယ္လိုမွ သုံးမရသူကို ဆိုလိုသည္။ဘယ္လိုမွ သုံးမရသူ ဟူသည္ နယ္စပ္သြားၿပီး ပုဆိုးလွန္ျပသူ စသည္ စသည္တို႔ကိုဆိုလိုသည္။)

Post a Comment