ျမစ္ဆိပ္ကိုသြားၾကမယ္


တရားေဟာဆရာက သူရာေမရယ သိကၡာပုဒ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး
"က်ေနာ္႔ဆီမွာ ဘီယာဘူးေတြရွိရင္ ျမစ္ထဲကို အားလုံးလႊင္႔ပစ္လိုက္မွာပဲ"လို႔ ပရိႆတ္ကိုေျပာေဟာ၊ ဆုံးမေနတယ္။
သူမသိလိုက္တာက သူေျပာအၿပီး ပရိႆတ္ထဲကလူတခ်ိဳ႕ ေပ်ာက္ သြားခဲ႔ တာပါပဲ။
ေနာက္ၿပီး"ဝိုင္အေကာင္းစားေတြဆိုရင္လည္း က်ေနာ္ကေတာ႔ ျမစ္ထဲ လႊင္႔ပစ္မွာပဲ" လို႔ စကားဆက္ျပန္တယ္။
သူေျပားအၿပီး တရားနာပရိႆတ္တခ်ိဳ႕ ေပ်ာက္သြားျပန္တယ္။
သူကေတာ႔ အာေဘာင္အာရင္း သန္သန္နဲ႔ပဲ "ဝီစကီအေကာင္းစားေတြဆိုရင္လည္း ဘုရားသခင္ မႏွစ္သက္တာေတြ မို႔ ျမစ္ထဲပဲ လႊင္႔ပစ္ရမွာပဲ"
ဒီ စကားဆုံးခ်ိန္မွာေတာ႔ သိသိသာသာႀကီးေလ်ာ႔သြားတဲ႔ ပရိႆတ္ကို သူ သတိထားမိသြားတယ္။ ဒါနဲ႔ ေဘးက လူရင္းတစ္ေယာက္ကိုေခၚေမးေတာ႔မွ အေျဖမွန္သိရေတာ႔တယ္။
"သူတို႔အားလုံး ျမစ္ဆိပ္ကေန သြားေစာင္႔ေနၾကတာေလ" တဲ႔။

Post a Comment