တိုင္တန္းနစ္ဇာတ္ကား ျမန္မာျပည္မွာ႐ိုက္ခဲ႔ရင္


၁။ သေဘၤာျမဳတ္ေနလို႔ တစ္ပိုင္းလုံးေရထဲေရာက္ခ်ိန္အထိ တကယ္ျမဳတ္ေနတာ ဟုတ္၊ မဟုတ္ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႔ၿပီးစစ္ေဆးမည္။
၂။ တကယ္ျမဳတ္ေနတာေသခ်ာသည္နဲ႔ ကာဖ်ဴးအမိန္႔ထုတ္မည္။
၃။ အသက္ကယ္ေလွအားလုံးနီးပါးကို စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြအတြက္ ရီစာေဗးရွင္းလုပ္ထားမည္။
၄။ လူအုပ္ထိမ္းက နယ္စပ္ဝန္ႀကီးနဲ႔ ႀကံ႕ဖြံ႔အဖြဲ႔ဝင္မ်ားျဖစ္ေနမည္။
၅။ က်န္ေကာင္းက်န္ရာအသက္ကယ္ေလွကို ၈၈ မ်ိဳးဆက္အခ်ိဳ႕နဲ႔ ႏိုင္ ငံေရးဩဇာႀကီးသူအခ်ိဳ႕အတြက္ ခ်န္ထားမည္။
၆။ ကပၸတိန္က ပြန္းညက္ရေအာင္ရွာ၊ သေဘၤာေပါက္ ဖာ၊ စိတ္မပူၾကဖို႔ အားေပးမည္။
၇။ ျမန္မာ႔ဆိုင္းဝိုင္းက ေအာင္ပါေစသီခ်င္းနဲ႔ နဂါးနီသီခ်င္းကို ေဗ်ာသံညံညံနဲ႔ ဆို၊ တီးေနမည္။
၈။ "ေဆာရီးပဲ ခရီးသည္မ်ား၊ လီယိုနာဒိုနဲ႔ ကိတ္ဝင္းစလက္"။ ဒါ ျမန္မာျပည္။
(သူမ်ားႏိုင္ငံေတြက တိုင္တန္းနစ္ဇာတ္ကား ဘယ္မွာရိုက္ရင္ ဘာညာ ေရး ၾကလြန္းလို႔ ေရးလိုက္တာ ပါ။ စာဖတ္သူေတြလည္း ျဖည့္ခြင္႔ရွိပါတယ္)

Post a Comment