သား အဖ ဒိုင္ယာေလာ႔ဂ္


သား။ ။ မနက္ျဖန္ ေက်ာင္းမသြားခ်င္ဘူး ေဖေဖ။
ေဖေဖ။ ။ သြားရမွာေပါ႔ သားရယ္၊ ဘာျဖစ္လို႔လဲ။သမၼတႀကီးလင္ကြန္းဆိုရင္ သားတို႔အ႐ြယ္မွာ ၁၇ မိုင္အထိ သြားၿပီးေက်ာင္းတက္ခဲ႔ရတာ။
သား။ ။ ဟုတ္ပါတယ္ ေဖေဖ။ ေနာက္ၿပီး......
ေဖေဖ။ ။ ေနာက္ၿပီး ဘာျဖစ္လဲ သား။ ေျပာေလ။
သား။ ။ သူက ေဖေဖ႔အရြယ္မွာ သမၼတႀကီးျဖစ္ေနၿပီေနာ္။

Post a Comment