ေျမး အဘိုး ဒိုင္ယာေလာ႔ဂ္


က်ေနာ္။ ။ အဘိုး၊ ဦးသိန္းစိန္၊ ေဒၚစု၊ ဦးေရႊမန္းတို႔ သုံးေယာက္ထဲမွာ ဘယ္သူက သမၼတ႐ုပ္ပိုေပါက္သလဲ။
အဘိုး။ ။ ဘယ္သူမွ မေပါက္ဘူး။
က်ေနာ္။ ။ ေဟာဗ်ာ၊ ဘာျဖစ္လို႔လဲ။
အဘိုး။ ။ ဘာျဖစ္ရမွာတုန္း ဦးသိန္းစိန္က ပေရာ္ဖက္ဆာရုပ္၊ ေဒၚစု က ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး႐ုပ္၊ ဦးေရႊမန္းက ကာကြယ္ေရးးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုပ္ေလ။
က်ေနာ္။ ။ ဒါဆို ဘယ္သူက သမၼတ႐ုပ္ေပါက္ေနဦးမွာလဲ။
အဘိုး။ ။ ထြီး(သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းစတိုင္နဲ႔ ကြမ္းေသြးမ်ား ေထြးခံထဲေထြး ထည့္ရင္း) ငါေပါ႔ကြာ။

၂၀၁၅ ခု ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ခ်ဴးဝင္းဂမ္း ပါတီအေနနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ၿပိဳင္လို႔ အဘိုးမ်ားႏိုင္သြားရင္ ကြမ္းေသြးမ်ား ႀကိဳက္တဲ႔ေနရာမွာ ေထြးလို႔ရစရာ ရွိေနပါတယ္။ "ဤေနရာတြင္ ကြမ္းေသြးမေထြးရ၊ ေတြ႔ရွိက ဒဏ္ေငြ ငါးရာ" (မေတြ႔႐ွိက တစ္ျပားမွ ေပးစရာမလို) စတဲ႔ ဥပေဒေတြကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲ လာႏိုင္စရာ ရွိပါေၾကာင္း

ေျမး ဇင္ေဝေသာ္
(စည္းရုံးေရးမႉး၊ ခ်ဴးဝင္းဂမ္းပါတီ)

Post a Comment