အရိပ္မိုးသစ္ပင္


ရာသီဥတုေၾကာင္႔ အပြင္႔ကပိုႀကီးလာတယ္။ ႏွစ္တိုင္းလည္းမပြင္႔ဘူး။
တက္ေနရတဲ႔ အေရွ႕ဖက္အျခမ္းက အရင္ပြင္႔တယ္။
နာမည္ေၾကာင္႔ ေဗဒင္ယၾတာရဲ႕ ေလာကဓံကိုလည္း ေတာ္ေတာ္ခံရတယ္။
ပြင္႔လတံ႔ေသာဘုရားရွင္ရဲ႕ အရိပ္မိုးသစ္ပင္လို႔လည္း ေႏွာင္းပိုင္း ဗုဒၶဘာသာ ကဆိုၾကတယ္။


Post a Comment