သဲပုံေစတီ (တည္စဥ္ သဒၶါ၊ ဖ်က္စဥ္ ဝိပႆနာ)


"ဘုရားတည္တာေတာ႔ ေကာင္းတဲ႔အလုပ္ပါ၊ ဒါေပမဲ႔ သူမ်ားေျမေပၚ ဘုရား တည္တာကေတာ႔ ဘာညာ ဘာညာ" ဆိုသည့္စကားကို သတိရမိ၏။ ယေန႔ စကၤာပူေျမေပၚမွာ သဲပုံေစတီ(စတုတၳအႀကိမ္)တည္ၾကဖို႔လုပ္ေနၾကသည္။ ခြင္႔ျပဳခ်က္ရလ်င္ သူမ်ားေျမေပၚမွာလည္း တည္လို႕ရသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ သဲပုံေစတီ တည္ဖို႔ ဧရာဝတီကမ္းေျချဖစ္ေနဖို႔မလို။ သဲ ရွိဖို႔သာလိုသည္။
ဤယဥ္ေက်းမႈက တိဘက္ မ႑လ ယဥ္ေက်းမႈႏွင္႔ အႏွစ္သာရအားျဖင္႔ဆင္ သည္။ သူတို႔ကေရာင္စုံသဲမ်ားျဖင္႔ စၾကဝဠာပုံစံအထိ တည္ေဆာက္သည္။ အခ်ိန္ေတြ၊ ေငြေတြ၊ လုပ္အားေတြ ရင္းႏွီးသည္။ ၿပီးေတာ႔မွ စနစ္တက် တည္ေဆာက္ထားေသာ မ႑လကို ဖ်က္ဆီးလိုက္ၾက၏။ အနိစၥ သေဘာကို သရုပ္ျပလိုက္ျခင္းျဖစ္၏။
အခ်ိန္ေတြ၊ ေငြေတြ၊ လုပ္အားေတြ မည္မ်ွရင္းႏွီး ထားရသည္ျဖစ္ေစ တဒဂၤအတြင္း ပ်က္သုန္းသြားႏိုင္သည္ ဟု ျပလိုက္ျခင္းျဖစ္၏။

ျမန္မာတို႔က သဲပုံေစတီကိုတည္ၾက၏။ ဤ၌
၁။ ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္(သဗၺညဳတဉာဏ္ေတာ္မွလြဲလ်င္) အနိစၥေနာက္ ကို လိုက္ေတာ္မူရ၏။ (႐ုပ္ဝတၳဳ သဲပုံေစတီကား ဆိုဖြယ္မရွိ)
၂။ အနိစၥသည္ သင္ေပးဆပ္ခဲ႔ရသည့္ အခ်ိန္ေတြ၊ ေငြေတြ၊ လုပ္အားေ တြေၾကာင္႔ ငဲ႔ညွာ ေနာက္ဆုပ္ေနမည္မဟုတ္။(အနိစၥသည္ ဘက္မလိုက္)
အခ်ိန္ေတြ၊ ေငြေတြ၊ လုပ္အားေတြမ်ားစြာျဖင္႔ တည္ထားေသာ ထိုေစတီ သည္ စကၤာပူပင္လယ္ကမ္းေျခမွာ ထာဝရရပ္တည္ခြင္႔ မရွိ။ ဝမ္းနည္းတတ္ လ်င္ ဝမ္းနည္းလို႔ရ၏။ သို႔ေသာ္ ဝမ္နည္းစရာ၊ ရန္ေထာင္ေနစရာ မလို။

အနိစၥသည္ စကၤာပူအစိုးရ၏ ေပၚလစီမဟုတ္၊ ဗုဒၶေဒသနာျဖစ္သည္။
ထိုေစတီကို ကိုယ္တိုင္မဖ်က္ဘူးဆိုလ်င္ပင္ ပင္လယ္လႈိင္းေၾကာင္႔ ပ်က္စီး သြားရမည္။ ေရွာင္လႊဲလို႔မရ။
သို႔ေသာ္ မပ်က္စီးေသးေသာ နာမ္သေဘာအခ်ိဳ႕ ရွိတန္ရာ၏။
ယင္းတို႔ကား
တည္ေဆာက္စဥ္ သဒၶါႏွင္႔ ဝိရိယစသည္......
ဖ်က္ဆီးရစဥ္ အနိစၥာႏုပႆနာတို႔ျဖစ္သည္။
ယင္း အနိစၥာႏုပႆနာသည္ ဝိပႆနာအစစ္ႀကီးမဟုတ္တန္ေသးေစ လူထု ၾကားက လူမႈ-ဝိပႆနာေတာ႔ ျဖစ္ႏိုင္၏။ လူမႈဝိပႆနာက နိဗၺာန္ေတာ႔ မပို႔ႏိုင္။ ရင္႔က်က္ယဥ္ေက်းသူေတာ႔ ျဖစ္ေစႏိုင္၏။
သူမ်ားေျမေပၚမွာလည္း ဘုရားတည္လို႔ရသည္။ အေၾကာင္းက ဘုရားသည္ လည္းေကာင္း၊ သူမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ သူမ်ားပိုင္သည္ဟုထင္ေနေသာ သညာဝိပၸလႅာသသည္လည္းေကာင္း အနိစၥမ်ားသာ ျဖစ္ၾကေသာေၾကာင္႔ျဖစ္ ၏။ သို႔ေသာ္ သဒၶါႏွင္႔ ဝိပႆနာက သဲပုံပ်က္ၿပီးေနာက္ နာမ္သတၱိအျဖစ္ က်န္ရစ္ခဲ႔၏။

http://www.abhidhammafoundation.org/index.php?option=com_content&view=article&id=184

Post a Comment