ထိုင္း - ေအာက္ေျခလူတန္းစား တစ္ေခတ္ဆန္းျခင္း


လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ကမာၻ႔ အျမင္
(အခန္း ၅၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွ)

သက္ဆင္ ရွီန၀ါတရာ ႏုိင္ငံေရးထဲေရာက္လာျခင္းဟာ ထုိင္းႏုိင္ငံေရးရဲ႕ အေျပာင္းအလဲပါပဲ။ သူ ႏုိင္ငံေရး ဆင္ျမင့္ေပၚ မေရာက္ခင္က ဘန္ေကာက္ အေျခစိုက္ လူေတြကပဲ ႏိုင္ငံေရးကို အုပ္စီးထားၿပီး ႏိုင္ငံရဲ႕ အရင္းအျမစ္ မွန္ သမွ်ကလည္း သူတုိ႔ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ပဲ ျဖစ္ေနခဲ့ပါတယ္။ ဘန္ေကာက္ အေျခစိုက္ ထိပ္သီးေတြၾကားမွာ သေဘာထားကြဲလြဲမႈ ရွိတယ္ဆုိရင္ေတာင္ ဘယ္သူ႔ေၾကာင့္မွ အျပင္ကို မေပါက္ၾကား ခဲ့သလို သက္ဆင္အာဏာ ရွိစဥ္နဲ႔ သက္ဆင္ရဲ႕ေႏွာင္းပိုင္းမွာ ရွိတတ္တဲ့ အျငင္းပြားမႈမ်ိဳးလည္း သူတုိ႔ၾကားမွာ မ ရွိခဲ့ဖူးပါဘူး။ သက္ဆင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာေတြက သမား႐ိုးက် ထုိင္းႏုိင္ငံေရး ရဲ႕ ထိပ္သီးအုပ္စုကို ကသိကေအာက္ ျဖစ္ေစခဲ့တယ္။ ယခင္က ဘန္ေကာက္ ၿမိဳ႕ေပၚရွိ အထက္တန္းစားနဲ႔ လူလတ္တန္းစားေတြက ခံစားခြင့္ရခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံရဲ႕ အရင္းအျမစ္ေတြကို ဆင္းရဲသားေတြပါ ခံစားခြင့္ရေအာင္ သူက ေျပာင္း လဲေ ပးခဲ့တယ္။ ႏိုင္ငံရဲ႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈေတြကို ေျမာက္ပိုင္း၊ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းမွာ ရွိတဲ့ လယ္သမား လူတန္းစားေတြဆီ မွ်ေ၀ေပးႏိုင္ခဲ့ျခင္းအားျဖင့္ သက္ဆင္ ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးသမားဘ၀ဟာ ထင္ရွားလာခဲ့ပါတယ္။ သူ႔ေရွ႕ အာဏာရွိ ေန ခဲ့ၾကတဲ့ ဘန္ေကာက္ ဗဟိုျပဳ လူတစ္စုရဲ႕ လက္ထက္ကတည္းက လူတန္း စားကြာဟမႈက ရွိေနခဲ့ၿပီးသားပါ။ သူ လုပ္ခဲ့တာက ဒီ မတရားမႈ လူထု သိရွိ လာေစရန္ျဖစ္ၿပီး မတရားမႈကို ေျဖရွင္းေပးႏုိင္မယ့္ နည္းလမ္းကို ေပးခဲ့ျခင္း ပါပဲ။
တကယ္လို႔ သူမလုပ္ခဲ့ဘူးဆုိရင္ေတာင္ အျခားတစ္ေယာက္တက္လာၿပီး ဒါကို လုပ္ပါလိမ့္မယ္။

၂၀၀၁ ခု၊ အာဏာရတဲ့အခ်ိန္မွာ သူဟာ ေအာင္ျမင္တဲ့ စီးပြားေရးသမား ဘီ လီယံနာ ျဖစ္ေနခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ လူခ်မ္းသာ ထုိင္းလူမ်ိဳးေတြက သက္ဆင္ဟာ သူတုိ႔နဲ႔ တစ္စိတ္တစ္၀မ္းထဲ ရွိေနမယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ထား ၾကေတာ့ အမွန္တကယ္ထင္သလိုျဖစ္မလာတဲ့အခါ သက္ဆင္အေပၚ စိတ္ ပ်က္ခဲ့ၾကရပါတယ္။ သူ တကယ္က်င့္သံုးတဲ့ ေပၚလစီဟာ ဆင္းရဲသား လူ တန္းစားကို လံုး၀ ဦးစားေပးတဲ့စနစ္ ျဖစ္ေနခဲ့ပါတယ္။ လယ္သမားေတြအတြက္ ေခ်းေငြေတြ ပိုတုိးေပးခဲ့တယ္။ မျပည့္မစံု မိသား စုေတြထဲက ကေလးေတြကို ႏိုင္ငံျခား ပညာသင္လႊတ္ခဲ့တယ္။ ၿမိဳ႕ေပၚေန ဆင္းရဲသားေတြအတြက္ အိမ္၀ယ္ဖုိ႔ အစိုးရက ေငြေတြ ထုတ္ေပး တယ္ ။ ေက်းလက္ေန လူထု ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ဆင္ေျခဖံုးမွာပဲ ေနရေနရ ၿမိဳ႕ေပၚတက္ၿပီး အလုပ္ရွာ လာၾက တယ္။ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အေနနဲ႔ က်န္းမာေရးအတြက္ အာမခံမရွိတဲ့ ဆင္းရဲသား ေတြကို ေဆး ႐ံုေဆးခန္း တစ္ခါသြားတုိင္း အစိုးရက ဘတ္ေငြ (၃၀) ေပးတယ္။

သက္ဆင္ရဲ႕ အတုိက္အခံေတြ အတြက္ကေတာ့ သူဟာ ႏိုင္ငံကို ကေမာက္ ကမျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေန ျခင္းျဖစ္ၿပီး သူ႔ကို လက္ပိုက္ၾကည့္မေနႏုိင္ၾကေတာ့ ပါဘူး။ အတုိက္အခံေတြက သူ႔ကို လူႀကိဳက္မ်ား ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနသူ၊ သူ႔ရဲ႕ ေပၚလစီကလည္း ေရရွည္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္ ပ်ိဳလဲေစမယ့္ ေပၚလစီလုိ႔ စြပ္စြဲ လာၾကတယ္။ (အံ့ၾသစရာေကာင္းတာက သူတုိ႔ အဲသလိုေတြ ေျပာခဲ့ ၾကေပမဲ့ သူတုိ႔ အာဏာရစဥ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၈ ကေန ၾသဂုတ္ ၂၀၁၁ အထိ သက္ဆင္နဲ႔ ဆင္ဆင္တူ ေပၚလစီေတြကို သူတုိ႔ကိုယ္တုိင္ က်င့္သံုးေန ၾကျခင္းပါပဲ။) သူ႔ကို ကိုယ္က်င့္တရားပ်က္သူ၊ မိသားစုပိုင္ စီးပြားေရးကို ဦး စားေပးသူလို႔လည္း စြပ္စြဲခဲ့ၾကတယ္။ ဒါကို သက္ဆင္က ညင္းတယ္။ သက္ဆင္ရဲ႕ စီးပြားေရး ကုမၸဏီနဲ႔ ပတ္သက္လို႔လည္း တခ်ိဳ႕က သေဘာ မေတြ႔ ၾကဘူး။ မီဒီယာကို ကိုင္တြယ္ရာမွာ အာဏာရွင္ဆန္တယ္။ ထုိင္းႏိုင္ ငံေတာင္ပိုင္း မူးယစ္ေဆး၀ါး တိုက္ဖ်က္ေရး စစ္ပြဲဟာလည္း အျငင္းပြားဖြယ္ ရာေတြ ျဖစ္တယ္။ ဒီ စစ္ပြဲအတြင္း အတြင္းမွာ လူ႔အခြင့္အေရးတခ်ိဳ႕ ကို ခ်ိဳးေဖာက္ေကာင္း ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့လို႔ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ အေရအတြက္ အားျဖင့္ အမ်ားႀကီး ပိုေနတဲ့ ဆင္းရဲသား လယ္သမား လူတန္းစားေတြ ကေတာ့ ဒီလို ေ၀ဖန္သံေတြကို နားေထာင္မေနၾကဘဲ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွာ သက္ဆင္ကိုပဲ ျပန္ၿပီး ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမွာက္ၾကျပန္ပါတယ္။ ဘန္ေကာက္က ထိပ္သီးအုပ္စုကေတာ့ သူ႔ကို လံုး၀ၾကည့္လုိ႔မရေတာ့ ဘူး ျဖစ္သြားပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ၂၀၀၆ ခုမွာ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းၿပီး သူ႔ကို
လည္း ျဖဳတ္ခ် လိုက္ၾကေတာ့တယ္။

အဲဒီအခ်ိန္ကတည္းက ထုိင္းေနျပည္ေတာ္ဟာ ျပႆနာ အႀကီးအက်ယ္ ႀကဳံေတြ႔ၾကရေတာ့တာပါပဲ။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က စၿပီး ဘန္ေကာက္လမ္းမေတြေပၚ မွာ ႐ုတ္႐ုတ္သဲသဲ ျမင္ကြင္းေတြ ေတြ႔ၾကရေတာ့တယ္။ ဆႏၵျပမႈေတြထဲမွာ သက္ဆင္ကို ဆန္႔က်င္တဲ့ အႀကႌအ၀ါေရာင္ အုပ္စု ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္။ သူတုိ႔ က ေတာ္၀င္ မိသားစုကို ကာကြယ္ရမယ္ ဆုိတဲ့ အျမင္နဲ႔ေပါ့။ ေနာက္ၿပီး သက္ဆင္ကို ေထာက္ခံတဲ့ အနီေရာင္အႀကႌနဲ႔ အဖြဲ႔လည္း ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ဆံုးေ႐ြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္တဲ့ ၂၀၁၁ ခု ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ သက္ ဆင္ရဲ႕ ညီမျဖစ္သူ ယင္လပ္ကို ေထာက္ခံမဲေပးလိုက္ၾကတာဟာ ထုိင္းႏိုင္ ငံအတြက္ သက္ဆင္ ေ႐ြးခဲ့တဲ့လမ္းကို လူထုက ေထာက္ခံေနတယ္ ဆုိ တာ ျပသလိုက္ျခင္းပါပဲ။
ထုိင္းၿမိဳ႕ေတာ္ ဘန္ေကာက္ထိ တက္ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈ အရသာကို ေတြ႔ သြားၿပီျဖစ္တဲ့ ေျမာက္ပိုင္း၊ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းမွာ ရွိတဲ့ လယ္သမား၊ အလုပ္ သမား လူတန္းစား ကလည္း လက္ေလွ်ာ့မွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ သက္ဆင္နဲ႔ သူ႔အုပ္စုဟာ အခုဆုိရင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ငါးပြဲဆက္ တုိက္ ႏိုင္ခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ၂၀၀၁ ခု၊ ၂၀၀၅၊ ၂၀၀၆၊ ၂၀၀၇ နဲ႔ ၂၀၁၁ တုိ႔ပါ။ အရင္လုိ ျပန္ျဖစ္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားေန ၾကတဲ့ သက္ဆင္ရဲ႕ အတုိက္အခံေတြ ေအာင္ျမင္မႈ မရခဲ့ၾကပါဘူး။

ထုိင္းႏုိင္ငံေရးမွာ လတ္တေလာ မၿငိမ္မသက္မႈေတြ ရွိေနေပမဲ့ ေရရွည္ အ တြက္ ၾကည့္ရင္ေတာ့ အေကာင္းျမင္စရာေတြ ေတြ႔ရပါတယ္။ အနီေရာင္ အုပ္စုက အ၀ါေရာင္အုပ္စုထက္ ပိုၿပီးအားေကာင္းလာမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ လူငယ္ထုရဲ႕ ေတာ္၀င္မိသားစုအေပၚ ထားတဲ့ ေလးစားမႈဟာ ေလ်ာ့ပါး လာေနပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လက္ရွိဘုရင္ ဘူမိေဘာကို အားလံုးက ေလးစား ၾကေပမဲ့ သူမရွိေတာ့ဘူးဆုိရင္ သူ႔ကို ဆက္ခံသူဟာ လူထုက သူ႔ အေပၚထား ရွိတဲ့ ေလးစားမႈမ်ိဳး ဘယ္နည္းနဲ႔မွ မရႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။

ထိုင္းႏုိင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးမွာ စစ္တပ္ကလည္း အဓိက အေရးပါေနပါတယ္။ ဘုရင္စနစ္ ဆန္႔က်င္မႈတုိင္းကို သူတုိ႔က ကာကြယ္ေပးေနရပါတယ္။ ဒါက လည္း ေရရွည္မွာ မႏုိင္၀န္ ထမ္းေနရသလို ျဖစ္လာပါတယ္။ ေနာက္ ဆံုးေတာ့ စစ္တပ္ကိုယ္တုိင္လည္း ေ႐ြးစရာမရွိ၊ လက္ရွိအေျပာင္းအလဲနဲ႔ အညီ ေနထုိင္ ေဆာင္႐ြက္သြား ဖုိ႔ပဲ ရွိပါလိမ့္မယ္။ အခ်ိန္ၾကာလာတာနဲ႔အမွ် စစ္တပ္ရာထူးေတြမွာလည္း လူငယ္ေတြက အစားထုိးလာၾကမွာပါ။ တက္ လာတဲ့ လူငယ္ေတြက ဘုရင္စနစ္ကို အရင္က အရာရွိေတြေလာက္ ေလးေ လးနက္နက္ႀကီး ရွိေနမယ္ မဟုတ္ပါဘူး။ စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကလည္း ေတာ္၀င္တပ္မေတာ္ ဆုိတဲ့ အမည္ကေန သာမန္ တပ္မေတာ္ အဆင့္ မေရာက္ဖုိ႔ေတာ့ ႀကိဳးစားေနၾကမွာပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ ေတာ္၀င္တပ္မေတာ္ ကိုယ္တုိင္ကပဲ သက္ဆင္နဲ႔ အေပါင္းအပါေတြရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ပံုမူနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ရွိေနဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ သက္ဆင္ကလည္း သူတုိ႔နဲ႔ အတူတကြ ေဆာင္႐ြက္သြားဖုိ႔ ကတိျပဳ မယ္ ဆုိရင္ ေနာက္ဆံုး သက္ဆင္ ျပန္၀င္လာတာကိုပဲ လက္ခံရမယ့္ သေဘာအထိရွိပါတယ္။

သက္ဆင္မတုိင္မွီ ဘန္ေကာက္ အေျခစိုက္ လူတစ္စုကပဲ အာဏာကို ကိုင္ ထားတဲ့ ေရွးေဟာင္း ေပၚလစီ ဆီ ျပန္ေရာက္ဖုိ႔ေတာ့ လမ္းမျမင္ေတာ့ပါဘူး။ သက္ဆင္ျပခဲ့တဲ့ လမ္းေၾကာင္းအတုိင္း ထုိင္းႏိုင္ငံဟာ ေရွ႕ခရီးဆက္ေနပါ လိမ့္မယ္။ ႏုိင္ငံအလိုက္ လူေနမႈ အဆင့္အတန္း ကြာဟမႈ က်ဥ္းလာမယ္။ လယ္သမား အမ်ားစုဟာ လူလတ္တန္းစားေတြ ျဖစ္လာၿပီး ႏုိင္ငံတြင္း ၀ယ္ ယူစားသံုးမႈအားလည္း တုိးလာလိမ့္မယ္။
ဒါဆိုရင္ ထိုင္း ႏိုင္ငံရဲ႕ ေရွ႕ေရး ေကာင္းလာပါလိမ့္မယ္။

ဆက္ရန္

Post a Comment