ခမ္းနားတဲ႔ နာေရးေၾကာ္ျငာ


ဒီလ၊ ယူေကမွာထုတ္တဲ႔ (ေလးလတစ္ႀကိမ္) မဇၩိမ ပဋိပဒါဂ်ာနယ္မွာ ေဖာ္ျပ ထားတဲ႔ ဆရာႀကီး ဦးဂိုအင္ကာရဲ႕ နာေရးပါ။

ကမၻာအႏွံ႔ ရိပ္သာေပါင္း ၁၅၀ ေက်ာ္၊ ေယာဂီေပါင္း တစ္သိန္းဝန္က်င္
ႏွစ္စဥ္ ဆရာႀကီးရဲ႕ လမ္းညႊန္မႈေအာက္မွာ တရားထိုင္ခြင္႔၊ အေအးဓာတ္ ရွာခြင္႔ ရခဲ႔ၾကပါသတဲ႔။


Post a Comment