အဓိက စိတ္ မသက္မသာျဖစ္ရတာက


ပဋိပကၡျဖစ္ၿပီဆိုရင္ေတာ႔ အနည္းနဲ႔အမ်ား ႏွစ္ဖက္လုံး အမွား (အလြန္) ရွိၾက လို႔ လို႔ ေယဘုယ် ေကာက္ခ်က္ဆြဲႏိုင္ပါတယ္။
ျပသနာျဖစ္တဲ႔ေနရာေတြကိုၾကည့္ရင္ အစၥလမ္ကမၻာမွာ (သို႔) အေဝးေရာက္ အစၥလမ္ ဘာသာဝင္ေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတာ ေတြ႕ရတယ္။
ကမၻာနဲ႔ခ်ီေနေတာ႔ စဥ္းစားစရာပဲ။ မြတ္စလင္တိုင္း လူဆိုးေတြ မဟုတ္ၾကပါ ဘူး။ အမ်ားအားျဖင္႔ လမ္းေပၚထြက္လိုက္ရင္ သူလို ကိုယ္လိုေတြပါ။
ဒီႏွစ္ေတြမွာ အျခားဘာသာဝင္ေတြ အဓိက စိတ္ မသက္မသာျဖစ္ရတာက လူဦးေရ တိုးပြားေနမႈပဲ။
ဟိုဖက္ကေတြးေတာ႔လည္း "ငါ႔ ဘာသာေမြးတာ နင္နဲ႔ ဘာဆိုင္လို႔လဲ၊ နင္ တို႔လည္း ေမြးၾကပါလား" ေျပာမွာပဲ။
အဲဒီ ႏွစ္ဖက္မွန္ ေၾကာက္ခမန္းလိလိ ကေလးေမြးႏႈန္းက အၾကမ္းဖက္၊ ဗုံးခြဲ မႈေတြထက္ ပိုၿပီး စဥ္းစားစရာေကာင္းတယ္လို႔ ဖတ္မိတဲ႔ စာအုပ္တိုင္း လို လို ေျပာ တယ္။
ဒီလိုနဲ႔ ေထရဝါဒ သုံးႏိုင္ငံလည္း ဘာသာေရး အၾကမ္းဖက္မႈ သမိုင္းမွာ အာဖဂန္တို႔ ဆီးရီးယားတို႔နဲ႔ ရင္ေဘာင္သြားတန္းေနၾကေတာ႔တယ္။


Post a Comment